Tullverket

  Tullverket

  Företagstyp
  Vanligt företag

  Tullverkets uppgifter är knutna till handeln med varor och varuflödet över gränserna.

  Det är oss du kommer i kontakt med när du som företagare eller privatperson för in eller ut varor över Sveriges gräns. Det är vi som samlar in tull, skatt och andra avgifter för de varor du handlar från länder utanför EU. Vi samlar även in uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken. Vi hjälper dig med information om vilka regler som gäller vid handel med länder utanför EU och vi har till uppgift att se till att dessa regler efterlevs.

  Vi står ständigt till allmänhetens förfogande för att hjälpa dig som privatperson med vad du får föra med dig när du reser in eller ut ur Sverige.

  Genom Sveriges medlemskap i EU är det svenska tullverket en del av en europeisk tullunion. Det innebär att medlemsstaterna har en gemensam tullagstiftning och tulltaxa. Utöver samarbete med övriga medlemsländer ingår vi i ett omfattande internationellt samarbete för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

  Telefon 0771 520 520
  E-post tullverket(a)tullverket.se
  Kontakta
  Webbadress tullverket.se
  Besöksadressadress
  http://www.tullverket.se
  0  Stockholm
  Postadressadress
  Box 12 854
  11298  STOCKHOLM

  Copyright © 2007 – 2018 Fraktjakt AB.  All rights reserved.