Databridge EDI-växel

Tjänsten möjliggör effektiv hantering av dataflödet.

Tillsammans med Bitwise erbjuder vi DataBridge, den flexibla EDI (electronic data interchange) växel-lösning för företag som behöver utbyta elektronisk information med andra företag och/eller internt mellan företagets egna system.

Tjänsten möjliggör effektiv hantering av dataflödet. Målet med DataBridge är att både förenkla informationsutbytet mellan system och att optimera tillgängligheten enligt följande principer:

Tillämpningsområden
 • Säker sammankoppling av företagets datasystem med externa leverantörers tjänster, så att t ex frakt kan beställas
 • Anslutning av företagets styrsystem, affärssystem, MRP-system, OLF-system m m till fraktleveratör, för automatisk beställning, återrapportering och kombinering av fraktleveranser
 • Anslutning av företagets styrsystem eller MRP-system till underleverantörers och samarbetspartners system för automatisk överföring av order- och resursstyrningsdata
 • Anslutning av företagets affärssystem eller OLF-system till extern faktureringstjänst
 • Sammankoppling av företagets styrsystem, affärssystem, MRP-system, OLF-system, e-handelslösning, datavaruhus m m, så att data inte behöver matas in på flera ställen, av flera personer eller vid upprepade tidpunkter

DataBridge basfunktioner
 • Extrahering av data från diverse källor
 • Mottagning av elektroniskt data (filer)
 • Kontroll av inkommande och utgående filformat
 • Konvertering av filer till rätt format och vidaresändning till rätt system
 • Registrering, loggning och dokumentation av inkommande och utgående filer
 • Loggning och övervakning av överföringar
 • Korrekt information i korrekt format/kvalité
 • Rätt och säkert kommunikationssätt till rätt mottagare/system på rätt plats
 • Spårbart


Övriga specifikationer

Webbservice protokoll
 • SOAP Web Services (WSDL)
 • XML over HTTP(S)
 • REST Web Services
 • Java Messaging Services (JMS)
Databaser som stöds
 • Oracle
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Microsoft Access
 • Informix
 • Sybase
 • All ODBC compliant databases
Dataformat som stöds
 • EDIFACT
 • XML
 • eXML
 • X12
 • HTML
 • textfiler (valfri fältavgränsning)
 • schema-definierade filstrukturer
Kommunikationstekniker som stöds
 • Web Services
 • HTTP/HTTPS
 • FTP
 • SMTP
 • LDAP
 • ODBC
 • Fildelningar
 • File Share (CIFS/SMB/Samba)

Tillval
 • Programmeringsuppdrag inom EDI-området
 • Projektledning och rådgivning inom EDI-området
 • Systemförvaltning av EDI-system

Copyright © 2007 – 2018 Fraktjakt AB.  All rights reserved.