Fraktjakts Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för användning av webbtjänsten Fraktjakt.se samt försäljning av varor och frakttjänster av Fraktjakt AB, 556751-9011 (nedan kallat Fraktjakt), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad "Kund", "Kunden" eller "du") och Fraktjakt. Vid försäljning till konsument tillämpar Fraktjakt de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Som köpare av varor, frakttjänster och/eller övriga tjänster från Fraktjakt måste du vara över 18 år. Fraktjakt ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Du får aldrig skicka farligt gods med en frakttjänst du köper på Fraktjakt. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller gods som transportören av annan anledning kategoriserar som farligt gods. Läs mer på vår sida om Förbjudet och farligt innehåll

När du köper en frakttjänst från Fraktjakt utförs transporten av ett transportföretag, som Fraktjakt är återförsäljare för. Fraktjakt ansvarar för frakten från bokning till leverans, allt i enlighet med transportörens villkor. Kontakta gärna vår kundtjänst om du behöver mer information om en befintlig fraktorder, våra köpvillkor eller allmänt om våra tjänster.

All kontakt mellan Kund och transportör skall göras via Fraktjakts kundtjänst. Om Kunden själv tar kontakt med transportören för korrigering av köpt frakt (ex. adresskorrigering, retur mm) har man godkänt hos transportören de eventuella tillägg som kan faktureras i efterhand. Fakturan kan då inte bli föremål för bestridan till Fraktjakt AB.

Kund som genomför köp av frakttjänst genom Fraktjakt AB, är skyldig att se till att godset som ska skickas motsvarar försändelsens innehåll enligt de uppgifter som Kunden matar in under köpets gång, samt att vikt och storlek som Kunden har matat in motsvarar försändelsens verkliga mått.

Kund som matat in felaktig eller vilseledande information under köpets gång skall ersätta Fraktjakt för eventuell merkostnad och/eller ekonomisk skada som kan uppkomma av att Kunden brutit mot dessa bestämmelser. Se 'Avgift för bedräglig användning' nedan. Vidare har Fraktjakt rätt att kräva ersättning av Kunden om tjänsten missbrukas på annat sätt. Bedrägerier och andra handlingar som misstänks vara brottsliga kommer att polisanmälas.

Tänk på att du inte kan ångra köpet när du väl har fullföljt betalningen, eftersom vi börjar processer för hantering av ditt försändelse så fort du har betalat. Köpt frakt är i Fraktjakt giltig i 20 dagar. Outnyttjad frakthandling krediteras inte efter giltighetstiden.

Frakthandlingar

Efter ett fraktköp i Fraktjakt måste du skriva ut samtliga frakthandlingar och se till att transportören får frakthandlingarna tillsammans med försändelsen. Saknade frakthandlingar kan orsaka följande problem för Kunden:
 • Transportören nekar att hämta sändningen.
 • Transportören hämtar sändningen men Kunden tilläggsdebiteras för diverse följder av att frakthandlingarna inte är kompletta.
 • Transportören hämtar sändningen men utför inte frakttjänsten, som Kunden köpte från Fraktjakt. Istället fakturerar transportören kunden direkt för att transportera godset till ett högre pris.

Frakthandlingar/sändningsnummer till frakten som skapats i Fraktjakt är endast giltlig att användas en (1) gång. Används annan frakthandling/sändningsnummer, faktureras du direkt av transportören och troligtvis till ett annat pris än det du betalade till Fraktjakt.

Exempel
Om du inte skriver ut din fraktetikett innan transportören kommer för att hämta din sändning. Vad händer då?

Det kan då hända att transportören "hjälper till" genom att förse din sändning med en helt ny fraktetikett som har ett helt annat sändningsnummer än det som är kopplat till din order i Fraktjakts systemet. I ett sådant här fall kommer du att få en faktura direkt från transportören för frakt som går på ett nytt sändningsnummer.
Tips
Skriv alltid ut dina frakthandlingar innan upphämtningen sker!

Upphämtning

Vi kan inte garantera att bokad hämtning blir av om Kunden uppgett felaktigheter i köpprocessen som kräver ändringar i transportörens och/eller Fraktjakts system, exempelvis: bokningen hos transportör, felaktiga uppgifter i frakthandling och/eller tullhandlingar.

Fraktjakt speglar även transportörens uppdragsvillkor vid bokning av en transport som inte omfattas av en garantitjänst där upphämtningstider är preliminära och inte utgör något tidslöfte. Avsändaren är skyldig att vara tillgänglig, ställa fram rätt gods (särskilja gods som ska hämtas av olika transportörer), dokumentation och se till att alla kollin är adresserade med frakthandlingar utskrivna från Fraktjakt. Har chauffören missat en upphämtning eller att lasta gods skall avsändaren höra av sig till Fraktjakt kundservice.

Leveranstider

Transittider och leveransåtaganden kan variera från det som visas beroende på försändelsens ursprung och destination.

I den transittid som visas finns ingen klareringsfördröjning inräknad. Vissa varor och högt värderade försändelser kan kräva ytterligare transittid för klarering.

För mer information om leveranstider inför ditt fraktköp, se transportörens hemsida eller kontakta Fraktjakts kundtjänst.

Abonnemangssvillkor

Abonnemangsperioden
När du köper ett abonnemang från Fraktjakt får du tillgång till abonnemangets innehåll under en bestämd tidsperiod, abonnemangsperioden, som börjar vid tidpunkten då du bekräftar ordern som abonnemanget ingår i.

 • Fraktjakt Plus - välj mellan en månad, ett kvartal eller ett år
 • Eget fraktavtal - en månad
 • Medlemsavtal - ett år

Uppsägning
Abonnemanget kan sägas upp innan abonnemangsperiodens slut genom att stänga av Auto-förnyelse av abonnemanget som du hittar under fliken Abonnemang. Annars förnyas abonnemanget per automatik när perioden tagit slut.

Auto-förnyelse
Vid förnyelse av abonnemanget börjar en ny abonnemangsperiod direkt när den tidigare abonnemangsperioden slutar, och debiteringen fortsätter enligt det förnyade abonnemangets villkor.

Ett abonnemang som redan upphört får inte förnyas utan det måste köpas på nytt. Under mellantiden är abonnemangets innehåll inte tillgängligt. Innehållet får inte heller räknas tillgodo i efterhand.

Ett abonnemang får inte förnyas per automatik (Auto-förnyelse) om kunden ej har beviljats kredit.

Återköp
Du får begära återköp av ett nytt abonnemang senast sju dagar efter abonnemangsperiodens början, dock endast om du inte redan bokat eller köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på annat sätt börjat använda abonnemanget.

Du får begära återköp av en förnyelse senast sju dagar efter den nya abonnemangsperiodens början om du betalat i förhand och i annat fall senast sju dagar efter fakturadatumet på första fakturan som innehåller avgifter för den förnyade prenumerationen, förutsatt att du inte redan bokat eller köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på annat sätt använt abonnemanget efter den föregående abonnemangsperioden slutade.

I samtliga andra fall får abonnemang ej returneras eller återköpas.

Fraktjakt äger rätt att neka köp av abonnemang som du tidigare sagt upp eller returnerat.

Villkor för Fraktavtal

Fraktjakt är inte på något sätt ansvarig för utförandet av tjänster som Kunden beställer eller hanterar genom Fraktjakt med ett transportavtal som Kunden ingått direkt med transportören.

Fraktjakt ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppkommer på grund av fel i utskriften av frakthandlingar eller fel vid hantering eller överföring av information kring tjänster som går på Kundens avtal med transportören.

Fraktjakt ansvarar inte för eventuella brister i information som Fraktjakt visar angående priser, avgifter, skatter, transporttider, villkor eller regler som gäller för tjänster som går på Kundens avtal med transportören.

När Fraktjakt ger Kunden möjlighet att ange Kundens avtalade fraktpriser i Fraktjakts system, ansvarar Kunden för att dessa uppgifter är korrekta och att de uppdateras när de faktiska priserna som gäller för Kundens avtal med transportören ändras.

Värt att notera när du bokar med eget fraktavtal är att du själv ingått avtal med transportören, att du faktureras kostnaden för dina transporter direkt från din transportör. Fraktjakt agerar i dessa fall bara som ett traditionellt TA-system, där frågor kring dina frakter, fakturor och reklamationer tas direkt med din transportör.

Fraktjakt Varor

Följande villkorspunkter gäller specifikt för försäljning av varor i Fraktjakts onlinebutik:

Prisförändringar
Fraktjakt förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna i webbshoppen.

Leverans
Beställning av produkter behandlas inom 2 dagar från beställning. Vi levererar endast inom Sverige där normal leveranstid är mellan 1-4 dagar beroende på var i landet mottagaren befinner sig. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans. Om ingen finns på plats vid leveransen skickas i normalfallet en avisering via e-post eller brev och godset kan hämtas på terminal.

Fakturering och betalningsvillkor
Betalningsvillkoren speglar Fraktjakts normala faktura och betalningsvillkor.

Ångerrätt
Vid köp av varor från Fraktjakt har du som privat konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du som privat konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Fraktjakt detta inom 14 dagar från dagen du tog emot den beställda varan. Varan skall returneras enligt överenskommelse med Fraktjakt och i obruten förpackning.

Returer
Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla. Vid retur skall retursedel utfärdad av Fraktjakt medfölja. Produkten skall returneras i originalskick och i obruten förpackning. Kontakta alltid Fraktjakt innan du skickar tillbaka en vara. Returfrakt betalas av Kunden.

Transportskador / Reklamationer
Synliga transportskador skall anmälas direkt till chauffören vid mottagandet av godset. Dolda skador skall anmälas omedelbart när de upptäcks (senast 3 dagar efter ankomst). Packa alltid upp dina varor genast när de anländer och kontrollera dessa. Skäligt reklamerad vara som köpts från Fraktjakt ersätts normalt med en ny vara. Returfrakt ombesörjes enligt överenskommelse. Vi godkänner inga reklamationer orsakade av tredje part (transportförseningar eller stöld m.m.).

Ej utlöst försändelse
Vid ej utlöst försändelse av varor från Fraktjakts onlinebutik debiteras frakten tur och retur. Vi krediterar 80% av varans värde.

Reservationer
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel på hemsidan, att produktbilder inte alltid överensstämmer med aktuell vara samt utgående artiklar och slutförsäljning.

Integration - Fraktjakts API

Fraktjakt erbjuder API:er, dvs gränssnitt för programanrop, till registrerade företagskunder som vill knyta samman sina egna applikationer med Fraktjakt med syftet att beställa och hantera frakttjänster från Fraktjakt. Användning av API:erna för att bara hämta prisuppgifter och utan avsikt att beställa frakttjänster från Fraktjakt är strängt förbjudet. Fraktjakt förbehåller sig rätten att utan förvarning spärra användningen av API:erna för Kunder som använder dessa tjänster på fel sätt.

Återförsäljningspriser

Priset som Kunden betalar till Fraktjakt vid köpet av en frakttjänst är ett preliminärt pris som baseras på uppgifterna som kunden angett om fraktens innehåll m m. Priset blir inte slutgiltigt förrän utförandet av frakttjänsten avslutats. I vanliga fall blir det ingen skillnad mellan det preliminära priset och det slutgiltiga priset, men det kan uppstå en skillnad om uppgifterna som kunden angav vid köptillfället inte stämde, t ex om godsets verkliga vikt eller mått överstiger det som Kunden angav, eller om ett undantag som påverkar priset inträffar under leveransen (i enlighet med transportörens tjänstevillkor). Om det slutgiltiga priset skiljer sig från det preliminära priset kommer Fraktjakt att fakturera kunden för mellanskillnaden, och anledningen till prisskillnaden kommer att anges på fakturan.

Eventuella skatter och tullavgifter som tas ut i andra länder ingår oftast inte i det preliminära priset. Dessa kostnader kan tillkomma i det slutgiltiga priset om de inte bekostas av fraktmottagaren.

Om gods i en frakt som köpts från Fraktjakt vidarebefordras eller returneras utan att Kunden köpt en ny frakt från Fraktjakt för vidarebefordrandet eller returen, kommer Fraktjakt att fakturera Kunden för den nya frakten. Detta gäller dock endast när:

 • kunden begärt eller godkänt vidarebefordrandet eller returen,
 • vidarebefordrandet eller returen orsakas av felaktig, saknad eller ändrad information i uppgifterna från Kunden eller
 • vidarebefordrandet eller returen orsakas av ett undantag i utförandet av frakttjänsten i enlighet med frakttjänstens villkor.
Vidarebefordrandet eller returen prissätts enligt Fraktjakts automatiserade prissättning, inkl eventuellt gällande kundrabatt.

Observera att Fraktjakt inte har fasta prislistor på frakttjänster utan vår mjukvara sätter återförsäljningspriserna automatiskt. Kund får ej hänvisa till saknaden av prislista eller inköpsunderlag som skäl för bestridan eller försenad betalning av faktura från Fraktjakt.

Om en oförutsedd händelse utanför Fraktjakts kontroll inträffar efter Fraktjakt presenterar en frakttjänsts preliminära pris för kunden, och händelsen orsakar en ökad leveranskostnad, har Fraktjakt rätt att inkludera ökningen i frakttjänstens slutgiltiga pris. Detta gäller vid följande händelser:

 • Ny skatt, handelstaxa eller tillfällig avgift införd av en myndighet eller styrande organ,
 • Ökning av bränslekostnader, transporttaxor eller dylikt,
 • Naturkatastrof,
 • Militär konflikt.

Tilläggsdebitering

Tilläggsavgift
Du kan komma att tilläggsdebiteras för extra hantering av försändelsen utfört av transportören, enligt varje transportörs egna villkor för utförd tjänst. Några exempel där det kan vara aktuellt med tilläggsdebitering:
 • Transportören har aviserat eller kontaktat försändelsens mottagare p g a ett inträffat undantag eller på Kundens begäran (där avisering inte ingick i frakttjänsten som Kunden köpt)
 • Nytt utkörningsförsök efter avisering
 • Mått/vikt utanför produktspecifikation
 • Outlöst paket/pall som transportören returnerar tillbaka till avsändaren
 • Ofullständigt, felaktigt transportdokument, (ej läsbar streckkod pga dåligt tryck, utskrift på vanligt papper)
 • Skickat ej maskinsorterbart gods, som till exempel ett rör som emballage
Tilläggsdebiteringen sker i form av en faktura från Fraktjakt som specificerar samtliga aktuella avgifter.
Exempel
Mottagaren är ett företag och utlämning av paketet har ej kunnat ske pga att ingen finns på plats för att kvittera paketet. Chauffören tar med sig paketet tillbaka till terminal och där kontaktas mottagaren ("extra avisering") för att komma överens om när ny utkörning passar. För detta förfarande tillkommer avgifter för extra avisering och ny utkörning. Kunden debiteras enligt avgifterna som anges i frakttjänstens villkor, som i detta exempel innebär en extraaviseringsavgift på 60 kr och en extra utkörningsavgift på 65 kr.
Totalt blir exemplets tilläggsdebitering 125,00 kr + moms (25%).
Exempel
Mottagaren finns i Serbien och utlämning av paketet har ej kunnat ske därför att mottagaren inte går att hitta eller på annat sätt inte kunnat nås. Transportören skickar då tillbaka paketet till avsändaren. Kunden debiteras för returfrakten. Returfrakten prissätts av Fraktjakts automatiska prissättning, precis som om kunden hade köpt returfrakten direkt i Fraktjakt. som i detta exempel innebär en transportavgift på 607 kr och en adresskorrigering för 10 USD.
Totalt blir exemplets tilläggsdebiteringen 690 kr + moms (25%).

Tullavgifter
I fraktköp ingår inga tullavgifter/skatter. Fraktjakt är inte ägare av godset. Dessa avgifter skall belastas mottagaren i det land som frakten är skickad till och med de skatteregler och avgifter som gäller för import. Kan tullagenten inte ta ut denna kostnad hos mottagaren, efterdebiterar Fraktjakt Kunden för de obetalda avgifterna.

Avgift för bedräglig användning
Kunden kan komma att tilläggsdebiteras för arbetet som Fraktjakt måste utföra till följd av att Kunden använt Fraktjakt på ett bedrägligt sätt, t ex i nedanstående fall.
 • Kunden skickar en makulerad/annullerad frakt;
 • Kunden anger falska uppgifter eller på annat sätt manipulerar systemet för att störa prissättningen av en tjänst eller vara som Kunden köper från Fraktjakt.
Fraktjakt äger rätt att sätta avgiftens belopp på upp till 500 kr + moms utan att specificera arbetet som orsakats. Utöver denna avgift blir kunden skyldig att ersätta Fraktjakt för ev. övrig skada som det bedrägliga användandet orsakat. Beroende på hur grovt bedrägeri det handlar om kan Kunden även polisanmälas och kontot stängas för vidare köp i Fraktjakt.
Exempel
Kunden loggar in på Fraktjakt.se, köper en frakt och skriver ut frakthandlingarna för den köpta frakten. Dagen därpå loggar Kunden in igen och annullerar frakten. Fraktjakt krediterar Kunden för fraktens pris. En vecka senare lämnar kunden försändelsen till transportören med frakthandlingarna som skrevs ut innan frakten annullerades. På grund av detta omfakturerar Fraktjakt kunden för frakten plus en tilläggsavgift på 80 kr + moms för nyttjande av annullerad frakttjänst.

Betalningssäkerhet

Fraktjakt garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Fraktjakts webbplats är säkra. Fraktjakt erbjuder Swish betalningar och en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Payer Financial Services AB (Payer). Payer är en betaltjänstleverantör under Finansinspektionens tillsyn och är PCI-certifierad enligt PCI DSS Level 1 samt godkänd av VISA och MasterCard. Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Payer där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Fraktjakt hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Fraktjakts varuförsäkring

Fraktjakts varuförsäkring ger ett omfattande skydd. Har du inte använt Fraktjakts varuförsäkring kommer transporten vara oförsäkrad. Finns ingen försäkring gäller transportörens ansvar. Fraktjakts varuförsäkring gäller för alla Fraktjakts spårbara frakttjänster (dock ej brevtjänster som exempelvis PostNord Varubrev).

De viktigaste undantagen är förlust eller skada som beror på:

 • Varans egen beskaffenhet, hit räknas bl.a. temperaturpåverkan
 • Bristfällig packning, märkning, dåligt emballage eller skada på grund av att varan inte iordningställts för transport
 • Redan skadat gods
 • Försening – oavsett orsak
 • Krig eller krigsliknande händelser
 • Strejk eller arbetsmarknadskonflikter
En del av de här undantagen kan helt eller delvis medförsäkras. Det är viktigt att tänka på om du exempelvis ska försäkra temperaturkänsliga varor.

Gods som inte omfattas av Fraktjakts varuförsäkring är:

 • Redan skadat gods, konst, värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar), sågade trävaror och timmer, livsmedel - färska och frysta, läkemedel, tobak och alkoholhaltiga drycker, levande djur, containers och andra lastbärare olja, gas och andra fossila bränslen.
 • För följande destinationer gäller inte Fraktjakts varuförsäkring: Belarus, Russia, South Sudan, Syria, Ukraine, Yemen

Faktureringsvillkor

Kunder för vilka Fraktjakt har beviljat fakturakredit kan välja att köpa på faktura.

Faktureringskunder får samtliga inköp samlade på en daglig- eller veckofaktura, beroende på beviljad fakturafrekvens. Veckofakturan skapas varje lördag.

En kund ser sina fakturor genom att logga in på Fraktjakt.se och välja Mina sidor och sedan Fakturor. Varje faktura levereras via e-post, e-faktura eller brev, beroende på kundens kontoinställningar. Om kunden har ställt in för leverans via e-faktura utan att ha ett bankkonto som är registrerade att ta emot EDI, då levereras fakturan istället via brev. Kunden är skyldig att betala fakturorna i tid även om leveransen dröjer eller misslyckas. Faktura kopior i PDF format ligger tillgängliga under Mina sidor för max 2 år efter fakturadatumet.

För fakturor som levereras via e-post eller EDI (E-faktura) tillkommer ingen faktureringsavgift.
För fakturor som levereras via brev tillkommer en faktureringsavgift på 32 kr (40 kr inkl moms). Detta gäller även för kreditfakturor.

Betalningsvillkoren för Fraktjakt+ kunder är 20 dagar. För övriga kunder gäller 10 dagar.
Fakturabeloppet ska vara Fraktjakt tillhanda på förfallodatumet som står på fakturan.

Kund får ej dröja med betalningen av en faktura med hänvisning till ej fullföljd frakttjänst, skadat gods, saknat gods, pågående reklamationsärende eller åberopad garanti. Se vidare under 'Reklamation' och 'Fraktgarantier'.

Vid försenad betalning

Privatpersoner: Vid utebliven eller för sen betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Även en dröjsmålsränta om enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 8 procentenheter räknat från ursprunglig förfallodag tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader om 180 kr tillkommer.

Företag: Vid utebliven eller för sen betalning tillkommer en förseningsavgift om 65 kr. Även en dröjsmålsränta om enligt vid var tid gällande referensränta ökad med 8 procentenheter räknat från ursprunglig förfallodag tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Dessutom riskerar kunden att förlora sin kredit hos Fraktjakt (rätten att köpa på faktura dras tillbaka) och i grova fall riskerar kunden att kontot avaktiveras i Fraktjakt.

Bestridan

Bestridan skall göras skriftligen via e-mail till ekonomi@fraktjakt.se före fakturans förfallodatum. Följande uppgifter skall anges:

 • fakturanummer,
 • benämning*, belopp och skälet för bestridandet av varje fakturarad som Kunden bestrider.
      *Om kunden bestrida en specifik frakt i sin helhet får fraktnumret anges istället för fakturaradens benämning.

Om fakturan innehåller rader som kunden inte skriftligen bestrider enligt ovan skall dessa raders belopp inklusive eventuell moms vara Fraktjakt tillhanda senast på fakturans förfallodatum, och de icke bestridna beloppen blir föremål för dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkasso och betalningsföreläggande i enlighet med fakturans villkor och svensk lag.

Villkor för Förbetalt saldo

Kunden kan använda sitt förbetalda saldo som betalningsmetod i sin kundvagn.

Kunden kan fylla sitt förbetalda saldo genom att sätta in pengar (insättning) med kort- eller Swish-betalning.
Minsta insättningsbelopp är 1000 SEK, maxbeloppet är 25 000 SEK.

Kunden kan begära att stänga sitt förbetalda saldokonto. Fraktjakt tar ut en administrationsavgift på 250 kr för beräkning av slutkontoutdrag och stängning. Eventuellt utestående saldo minus administrationsavgiften kommer att betalas tillbaka till Kunden (uttag). Utestående tillgodohavanden på 250 SEK eller mindre betalas inte ut.

Det finns 4 st transaktionstyper som kan visas i Kundens saldohistorik:

 • insättning - Kunden själv sätter in pengar till saldot.
 • uttag - Kunden begärt uttag vid avslutning av kontot.
 • kredit - Fraktjakt sätter in pengar till kundens saldot (t ex om Kunden önskar det istället för en utbetalning till Kundens bankkonto).
 • debet - Kunden använder sitt Förbetalt saldo som betalningsmedel i Fraktjakt.
 • Har ett Förbetalt saldokonto ej använts under 18 månader via insättning, kredit eller debet och där Kunden under perioden av 18 månader ej begärt uttag genom att avsluta sitt saldokontot, kommer återstående saldo att nollställas (brinna inne).

  Annullering och kreditering

  När kreditering sker med kreditfaktura gäller Fraktjakts 'Faktureringsvillkor'. Vid annullering och kreditering av inköp betald med kortbetalning eller Swish tillkommer en krediteringsavgift på 0,00 kr inkl moms.

  Reklamation

  All reklamation görs till Fraktjakt AB, via våra formulär för antingen Skadat gods eller Saknat gods.

  Fraktjakt ansvarar för all kommunikation med Kunden vid reklamationer i samband med frakttjänster som köpts genom Fraktjakt. Kunden skall inte ta direkt kontakt med transportören kring ett reklamationsärende om inte Fraktjakt gett skriftlig och specifik instruktion om sådan kontakt.

  Kunden skall inte ta emot monetär ersättning direkt från transportören i samband med ett reklamationsärende kring frakttjänster som köpts genom Fraktjakt. Om Kunden bryter mot detta förlorar Kunden sin rätt till ersättning/återbetalning från Fraktjakt i ärendet.

  För alla frakttjänster som Fraktjakt säljer gäller den utförande transportörens leveransvillkor (Kunden måste läsa och godkänna dessa villkor innan köpet slutförs.). Vid eventuell reklamation gäller således transportörens utredningsbeslut.

  Om frakten köpts på faktura skall fakturan alltid betalas utan dröjsmål i enlighet med betalningsvillkoren som Kunden godkänt vid köptillfället - detta oavsett ev. påbörjad reklamation eller anmäld skada eller förlust. Först när reklamationsärendet är godkänt och avslutat hos transportören regleras fakturan, och den fastställda ersättningen och återbetalningen betalas ut till Kunden. Ev. avgifter för sen betalning av fakturan, inkasso, kronofogden eller dylikt kommer inte att strykas, oavsett reklamationens utgång.

  Tänk på att:
  • Synlig skada skall anmälas omgående, det är bra om ombudet eller chauffören skriver på kvittensen om skadan;
  • Skadat innehåll skall anmälas senast 5 dagar efter mottagandet till Fraktjakt;
  • Ansvarsbegränsningar kan finnas hos olika fraktbolag för vissa typer av varor. Sådana begränsningar gör sig gällande även om godset har tilläggsförsäkrats;
  • Transportörerna Fedex och UPS har ingen tidsgräns för sökandet efter en saknad försändelse, och ingen ev. utbetalning för förlorat gods kommer ske innan de avslutat sökandet;
  • För övriga transportörer anses en saknad försändelse vara förlorad om transportören inte hittat den inom 30-60 dagar efter inlämningsdatumet. De tar inget beslut om ev. utbetalning för förlorat gods innan dess.
  Kunden får göra reklamation oavsett om Kunden var sändningens avsändare eller mottagare.

  VIKTIGT! Glöm inte att få fraktleverantörens representant (chauffören) att skriva under på sändningslistan när du som Kund lämnat över din frakt.
  Uppvisning av underskriven sändningslista krävs för att bevisa att du har verkligen lämnat över försändelsen till fraktleverantören, då reklamationsfallet handlar om en saknad försändelse.

  För reklamationsutbetalningar gäller Skatteverkets regler för speditionsföretag: moms betalas inte ut till företagskunder vid reklamationsärenden.
  Om transportören godkänner en reklamation och sedan reviderar sitt beslut är det transportörens senaste beslut som gäller. Fraktjakt är ej skyldig att betala ersättning till reklamerande Kund innan Fraktjakt mottagit ersättningsbeloppet från transportören, om inte skadan som reklamationen gäller orsakats direkt av ett handhavandefel begått av Fraktjakt.

  Reklamations blankett - fylla i och skicka till Fraktjakt.

  Fraktgarantier

  Kund som köpt en frakttjänst med leveransgaranti eller tidsgaranti kan åberopa garantin hos Fraktjakts kundtjänst. Fraktjakt ansvarar för all kommunikation med Kunden vid åberopande av garanti i samband med frakttjänster som köpts genom Fraktjakt. Kunden skall inte ta direkt kontakt med transportören kring garanti-ärendet om inte Fraktjakt gett skriftlig och specifik instruktion om sådan kontakt.

  Kunden skall inte ta emot monetär ersättning direkt från transportören i samband med ett garanti-ärende. Om Kunden bryter mot detta förlorar Kunden sin rätt till ersättning/återbetalning från Fraktjakt i ärendet.

  Den utförande transportören avgör om villkoren för garantin uppfyllts. Transportörens beslut gäller.

  Om frakten köpts på faktura skall fakturan alltid betalas utan dröjsmål i enlighet med betalningsvillkoren som Kunden godkänt vid köptillfället - detta oavsett ev. åberopad garanti. Först när transportörens godkännande tagits emot betalar Fraktjakt ersättnings-/återbetalningsbeloppet till Kunden i enlighet med frakttjänstens garantivillkor. Ev. avgifter för sen betalning av fakturan, inkasso, kronofogden eller dylikt kommer inte att strykas, oavsett om Kunden får garanti-ersättning.

  Panträtt

  Fraktjakt har panträtt av gods om fordran inte betalas. Vid utebliven likvid vid förfallen fordran äger Fraktjakt rätten att styra om transporter och behålla godset, samt sälja av så mycket av godset att Fraktjakt:s sammanlagda fordringar täcks. Fraktjakt skall, såvitt ske kan, i god tid underrätta uppdragsgivaren om de åtgärder som Fraktjakt avser att vidtaga för godsets försäljning. Om fordran betalas därefter att gods tagits i beslag står uppdragsgivaren för både lagerhyra samt transportkostnaden tillbaka till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har 10 dagar på sig att betala uteblivna fordringar efter att gods tagits i pant innan försäljningsåtgärd påbörjas.

  Kontosäkerhet

  Kund som är ett företag skall säkerställa att samtliga användarkonton som Kunden ansluter till Kundens företagskonto på Fraktjakt.se tillhör individer som Kunden gett behörighet att nyttja Fraktjakt.se för Kundens räkning. Kunden skall också säkerställa att ägaren av resp. användarkonto som Kunden anslutit till Kundens företagskonto på Fraktjakt väljer ett svårgissat lösenord, håller lösenordet hemligt och vidtar övriga rimliga åtgärder för att utesluta att någon annan skulle få åtkomst till användarkontot. Vidare skall Kunden ta bort användare från Kundens företagskonto i Fraktjakt så snart dessas behörighet att nyttja Fraktjakt.se för Kundens räkning upphör.

  Kund som är privatkonsument skall välja ett lösenord som är svårt att gissa, behålla lösenordet hemligt och vidta övriga rimliga åtgärder för att utesluta att någon annan skulle få åtkomst till Kundens användarkonto.

  Webbplatsens riktighet

  Fraktjakt strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Detta gäller även information som laddas ner från webbplatsen (som till exempel manualer, blanketter, mm).

  Vi kan dock inte garantera detta då en fraktleverantör kan göra pris eller produktjusteringar som vi inte hunnit indexera. Vi tar inte något ekonomiskt ansvar för eventuella problem som informationen vi presenterar här kan förorsaka. Felaktigheter eller typografiska fel kommer att rättas till i takt med att Fraktjakt upptäcker dem. Den största delen av information på Fraktjakt underhålls via fristående sajter i Sverige. Hittar du felaktigheter är vi tacksamma om du rapporterar det till oss.

  Tredje parts information

  Produkterna och tjänsterna som nämns på Fraktjakt kan omfattas av information som finns hos tredjepart. Varumärke och information som presenteras här tillhör då respektive leverantör. Informationen på Fraktjakt och tillhandahålls utan garanti. Fraktjakt ansvarar inte under några omständigheter för specifika skador som informationen på denna webbplats kunnat förorsaka. Likaså kan fraktleverantörerna vars produktinformation, prisuppgifter och villkor visas på Fraktjakt inte hållas ansvariga för felaktig information på Fraktjakt. Sådan information som fraktleverantörerna presenterar på sina egna webbsajter gäller när man köper deras produkter och tjänster.

  Dina kommentarer

  Fraktjakt vill gärna ha feedback och uppskattar dina förslag men kan inte besvara alla synpunkter individuellt. Det står Fraktjakt fritt att använda och agera utifrån den information du skickar till oss.

  Användning av funktioner på hemsidan

  På Fraktjakt finns interaktiva funktioner, t.ex. prisjämförelse och leverantörsökning. Du är behörig att använda funktionerna enbart i avsett syfte.

  Länkar till andra webbplatser

  På Fraktjakt finns länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på webbplatserna och tar inget ansvar för innehåll eller funktionaliteten på dessa.

  Integritet

  Genom att använda Fraktjakt så samtycker du till vår integritetspolicy.

  Missbruk

  Fraktjakt förbehåller sig rätten att inte acceptera/godkänna en registrerad användare om Fraktjakt anser att användaren utnyttja Fraktjakt på ett missvisande eller olämpligt sätt.

  Drift

  Vi avsäger oss ansvaret för tekniska fel. Användarna av tjänsten äger inte i något fall rätt att rikta några som helst krav mot Fraktjakt pga. driftstörning eller andra fel som kan uppstå. Med detta accepterar också Kunden att programvara kan innehålla (buggar) programfel. Användare av Fraktjakt har inte rätt att begära ersättning för ekonomisk eller annan skada som påstått fel kunnat förorsaka. Fraktjakt har rätt att göra planerade avbrott för reparationer och uppdateringar. Planerade avbrott kommer aviseras på fraktjakts hemsida.

  Tvist

  Uppstår tvist skall parterna i första hand lösa detta genom en egen överenskommelse.

  Om du är bosatt eller har ditt företag baserat i EU kan du vända dig till EU:s webbplats för Tvistlösning på nätet.

  Frågor?

  Vid frågor eller funderingar om Fraktjakts allmänna villkor kontakta vår kundtjänst.  Fraktjakts Allmänna villkor version 5

  Din integritet är viktig för oss
  Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

  Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

  Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

  Information och inställningar