Fraktjakts integritetspolicy

Fraktjakt lagrar vissa personuppgifter, d v s uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en levande person. T ex sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter när du skapar ett användarkonto hos oss. Vi sparar dock aldrig fler personuppgifter än det som är nödvändigt för följande ändamål:

 • att leverera kvalitetsmässiga fraktrelaterade tjänster enligt Fraktjakts Allmänna villkor,
 • att förse våra kunder med smidiga och säkra betalningsmöjligheter,
 • att följa bokföringslagen och övrig gällande lagstiftning,
 • att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till kunder som godkänt att ta emot sådana,
 • att förse berörda kunder med utökade funktioner för lagring av kontaktuppgifter (Se Adressregister, nedan.).

För att göra ovanstående sparar vi följande personuppgifter om dig själv och ev andra parter som du uppger som avsändare, mottagare eller betalare av frakter:
 • organisationsnummer hos företagskunder som har enskild firma,
 • namn,
 • e-mail,
 • telefonnummer,
 • adress (hus, gata, postnummer, ort, landsdel och/eller land),
 • IP-adress,
 • ev. kontaktuppgifter som du lagrat i ditt adressregister om du är en företagskund med tillgång till den funktionen.

Inga personnummer lagras av Fraktjakt förutom i förekommande fall där (1) en enskild företagares organisationsnummer är detsamma som företagarens personnumer eller (2) en fysisk person får skattepliktig ersättning från Fraktjakt, t ex genom vårt affiliatorprogram.

Det finns ett fält för inmatning av personnummer i samband med betalning mot faktura, men om kunden skriver sitt personnummer i fältet lagrar vi inte numret. Istället överför vi det till underleverantören Payer Financial Services, som använder uppgiften för att underlätta slutförandet av kundens fakturatransaktion.

Vi lagrar inga andra uppgifter än ovanstående, förutom i följande undantagsfall:
 • En kund behöver ge oss bankkontouppgifter för att ta emot pengar från oss, t ex vid en reklamation,
 • En kund matar in personuppgifter i ett inmatningsfält som inte är avsett för personuppgifter utan att meddela oss.

Fritext-inmatningsfält

När du fyller i detaljerna kring frakter som du håller på att boka på fraktjakt.se är det viktigt att du inte skriver några uppgifter som kan knytas till en levande person i inmatningsfält, som inte är avsedda för personuppgifter. Annars blir det svårt för oss att hantera uppgifterna korrekt.

T ex ska du inte ange en persons namn, e-mail, telefonnummer eller postadress i inmatningsfält för beskrivning av en försändelses innehåll. Om du anger att försändelsen innehåller "Bilder från förra sommaren hos Sven Svensson i Svenhult", så lagras denna personuppgift om Sven Svensson i vårt system och senare även i en fraktleverantörs system utan vår vetskap.

Har du av misstag skrivit en personuppgift på fel ställe under bokningen av en frakt, så kan Fraktjakts kundtjänst hjälpa dig att ta bort uppgiften innan du slutför fraktbokningen.

Adressregister

I vissa av abonnemangsformerna som Fraktjakt erbjuder till företagskunder, t ex Fraktjakt+, ingår en adressregisterfunktion som möjliggör lagring av följande personuppgifter:

 • namn,
 • e-mail,
 • telefonnummer,
 • adress (hus, gata, postnummer, ort, landsdel och/eller land),
 • organisationsnummer hos kontakter som har enskild firma,
 • ev. kontaktens kontonummer hos ditt företag,
 • ev. fritext som du fyllt i för denna kontakt.


Ett företags adressregister i Fraktjakt är inte tillgängligt för andra än företagets egen/egna användare.

Hur länge sparas personuppgifter, och hur får man bort uppgifterna?

Personuppgifter som du matar in eller överför till Fraktjakt sparas från tidpunkten då du aktivt godkände att bli en registrerad användare hos Fraktjakt till dess att du avregistrerar dig, dock högst tre år efter du senast var inloggad.

Du avregistrerar dig genom att skicka ett e-mail till info@fraktjakt.se med rubriken "Avregistrera konto: " följt av ditt användarnamn i Fraktjakt. Vi kommer då att kontakta dig och bekräfta din förfrågan innan vi avregistrerar ditt konto och tar bort alla personuppgifter som är kopplade till kontot, förutom ev. uppgifter om försäljningstransaktioner som vi måste spara en viss tid enligt lag.

Ev. personuppgifter som du sparat i ett adressregister i Fraktjakt (Adressregister-funktion ingår bl a i abonnemanget Fraktjakt+.) kan plockas bort med hjälp av knappar som syns när du jobbar med adressregistret. Även om abonnemanget som adressregistret ingår i upphör sparar vi adressregistret till dess att företaget tas bort från Fraktjakts databas, dock högst tre år efter företagets sista aktivitet (fraktköp eller aktivt abonnemang) i Fraktjakt. För att radera ditt företags och ev. tillhörande webbutikers adressregister innan dess, skick ett e-mail till info@fraktjakt.se med rubriken "Makulera adressregister för företag: ", följt av företagets namn eller organisationsnummer. Vi kommer då kontakta företaget och bekräfta innan vi makulerar informationen.

Fraktjakt sparar inte några ytterligare personuppgifter i samband med att du använder våra sökfunktioner. Det är först när du köper och/eller bokar en frakttjänst som vi lagrar de adressuppgifter och kontaktuppgifter, som behövs för att frakten ska kunna genomföras.

Observera att uppgifter kan finnas kvar i loggfiler eller säkerhetskopior i upp till tre månader efter de tagits bort från Fraktjakts databas.

Skickar Fraktjakt personuppgifter till tredje part?

När du köper eller bokar en frakt via Fraktjakt skickar vi adress- och kontaktuppgifterna vidare till fraktföretaget som levererar den fysiska fraktjänsten. Fraktleverantörens namn står alltid på webbsidan där fraktköpet eller bokningen verkställs. Du har möjlighet att avbryta köpet om du inte vill att fraktleverantören i fråga ska få del av uppgifterna.

Förutom fraktleverantörerna skickar vi information till Payer Financial Services vid slutförandet av varje online-köp, så de kan hantera betalningstransaktionen. Följande personuppgifter kan skickas till Payer Financial Services:

 • kundnumret i Fraktjakt,
 • personnummer (valfritt, endast vid fakturaköp),
 • namn,
 • telefonnummer,
 • e-mail,
 • IP-adress.
Vid behov kan Payer Financial Services kräva att du matar in andra uppgifter under din betalningstransaktion, som sker via en krypterad direktanslutning mellan din webbläsare och Payer Financial Services server. I så fall kräver de bara sådana uppgifter som erfordras för att hantera din betalning, och de sparar uppgifterna bara så länge som lagen kräver.

Den dag du avregistrerar ditt användarkonto hos Fraktjakt ser vi till att dina personuppgifter som ev. lagrats hos Payer Financial Services raderas, förutom sådana uppgifter som måste sparas en viss tid enligt lag.

I vissa fall när du köper varor på fraktjakt.se används s k dropshipping, där varorna skickas direkt till dig från en underleverantör. I dessa fall skickas följande information till varuleverantören:
 • namn,
 • leveransadress,
 • e-mailadressen som du angett för leveransavisering,
 • telefonnumret som du angett för leveransavisering.
Leverantörerna behåller personuppgifterna endast tills resp leverans utförts.

Om du gett oss tillåtelse att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig (Se Mailutskick, nedan.) skickas ditt e-mailadress till företaget Get a Newsletter Scandinavia AB, som står för utskicket av våra nyhetsbrev.

Vi sprider inte dina personuppgifter eller annan informationen om dig till någon annan än de ovannämnda parterna utan ditt samtycke.

Var lagras uppgifterna?

Uppgifterna lagras i databaser, säkerhetskopior och loggfiler på Fraktjakts dedikerade servrar hos den svenska hostingleverantören iPeer. Säkerhetskopiorna och loggfilerna sparas som allra längst i tre månader.

Ovannämnda uppgifter som skickas vidare till underleverantörer lagras i andra databaser och loggfiler hos dessa företag.

Mailutskick

Med din tillåtelse kan det hända att vi skickar olika kategorier av information till dig via e-mail, SMS eller telefon. Exempel på information som kan skickas är statusuppgifter kring dina aktuella frakter, frakthandlingar för utskrift, nyhetsbrev och erbjudanden. Du kan själv ange vilka kategorier av information du vill ta emot på sidan Personliga inställningar.

Cookies

En cookie är information som lagras på din dator av din webbläsare. Vi tillämpar cookies för att upprätthålla en användarsession åt dig. Om du loggat in på fraktjakt.se innehåller din cookie information som kan kopplas till ditt registrerade användarkonto hos Fraktjakt. I övriga fall är cookien helt anonym och innehåller ingen personlig information.

Korrigering av felaktiga personuppgifter

Fraktjakt har rätt att korrigera personliga data i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Framtida ändringar

Fraktjakt förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare upplysningar.

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar