Du får aldrig skicka farligt gods med en frakttjänst du köper på Fraktjakt. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller som transportören kategoriserar som farligt gods.

Förbjudet innehåll

Det är förbjudet att skicka följande varor

 • Batterier och föremål som innehåller batterier (pga brandrisk).
 • Komprimerade, kondenserade gaser, som aerosoler, sprayburkar, brandsläckare, tändare och övriga gasbehållare.
 • Brandfarliga och explosiva ämnen, som lösningsmedel, målarfärg, rengöringsmedel, lacknafta, bensin och pyrotekniskt material.
 • Oxiderade ämnen och organiska peroxider, som hår- och textilfärger, blekmedel, klister och bindemedel.
 • Giftiga, frätande, smittförande eller radioaktiva ämnen.
 • Andra farliga ämnen, som sövande eller väcker starkt obehag vid läckage.
 • Starkt magnetiska material.
 • Alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter.
 • Mediciner, narkotika och droger.
 • Varor som kräver kyla eller värme.
 • Döda eller levande djur (med få undantag), mänskliga kvarlevor eller aska.
 • Dyrbara föremål, tex guld, silver ädelstenar, mynt, sedlar, värdepapper.
 • Vapen, vapendelar samt replikor.

Det är förbjudet att skicka aerosoler & spray/glasflaskor samt alla produkter som innehåller någon form av alkohol/brandfarliga ämnen exempelvis nagellack, aceton, parfym, deodorant, aftershave, doftspray, medicin, tändare, tändstickor, mascara etc. Detta stoppas omgående i säkerhetskontrollen.

De flesta försändelser med batterier stoppas omgående av säkerhetskontrollen och ni kan komma att debiteras för brott mot dessa regler (batterier kan finnas i datorer, mobiltelefoner, skruvdragare och andra elektroniska föremål). För mindre försändelser kan det finnas undantag mot förbudet, men då måste ni hålla er uppdaterade med ert valda fraktbolags specifika villkor om ni tänkt skicka föremål som innehåller batterier.

Finns det livsmedel med i sändningen skall tillverkaren och tillverkarens adress specificeras.

Dessutom kan kryddor, parfymer, kemikalier och elektronisk utrustning klassas som farligt gods och avgiftsbeläggas.

Läs villkoren hos fraktbolagen

Fler undantag finns per tjänst och fraktbolag, så läs mer detaljerad information om vad som gäller på respektive frakttjänst och fraktbolag.

Läs mer om våra frakttjänster.

Paketera väl

Det är viktigt att emballera varorna väl. Dåligt emballerade varor ersätts inte av fraktbolagen och riskerar de skada andra paket kan ni tvärtom själva bli ersättningsskyldiga.

Viktig information om trämaterial

Det råder importförbud till många utrikesdestinationer när det gäller emballage av trämaterial.

Läs mer om våra Paketeringstips.

Copyright © 2007 – 2020 Fraktjakt AB.  All rights reserved.