Du får aldrig skicka farligt gods med en frakttjänst du köper på Fraktjakt. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller som transportören kategoriserar som farligt gods.

Förbjudet innehåll

Det är förbjudet att skicka följande varor

 • Varor som kräver kyla eller värme.
 • Döda och levande djur (med få undantag).
 • Dyrbara föremål, tex guld, silver ädelstenar, mynt, sedlar, värdepapper.
 • Vapen, vapendelar samt replikor.
 • Mediciner, narkotika och droger.
 • Brandfarliga och explosiva ämnen, som lösningsmedel, målarfärg, rengöringsmedel, lacknafta, bensin, pyrotekniskt material osv.
 • Komprimerade, kondenserade gaser, som brandsläckare, tändare och sprayburkar.
 • Oxiderade ämnen och organiska peroxider, som hår- och textilfärger, blekmedel, klister och bindemedel.
 • Giftiga, frätande, smittförande eller radioaktiva ämnen.
 • Andra farliga ämnen, som sövande eller väcker starkt obehag vid läckage.
 • Starkt magnetiska material.
 • Försändelser som innehåller batterier (pga brandrisk)

Det är förbjudet att skicka aerosoler & spray/glasflaskor samt alla produkter som innehåller någon form av alkohol/brandfarliga ämnen exempelvis nagellack, aceton, parfym, deodorant, aftershave, doftspray, medicin, tändare, tändstickor, mascara etc. Detta stoppas omgående i säkerhetskontrollen.

Det är även förbjudet att skicka batterier innehållande litium. Detta stoppas omgående av säkerhetskontrollen och ni kan komma att debiteras för brott mot dessa regler (litiumbatterier kan finnas i datorer, mobiltelefoner, skruvdragare osv).

Finns det livsmedel med i sändingen skall tillverkaren och tillverkarens adress specificeras.

Dessutom kan kryddor, parfymer, kemikalier och elektronisk utrustning klassas som farligt gods och avgiftbeläggas.

Läs villkoren hos fraktbolagen

Fler undantag finns per tjänst och fraktbolag, så läs mer detaljerad information om vad som gäller på respektive frakttjänst och fraktbolag.

Läs mer om våra frakttjänster.

Paketera väl

Det är viktigt att emballera varorna väl. Dåligt emballerade varor ersätts inte av fraktbolagen och riskerar de skada andra paket kan ni tvärtom själva bli ersättningsskyldiga.

Viktig information om trämaterial

Det råder importförbud till många utrikesdestinationer när det gäller emballage av trämaterial.

Läs mer om våra Paketeringstips.

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.