Hjälp med tulldeklarationen

Internationell frakt kan vara en djungel.

Dra nytta av Fraktjakts alla år med erfarenhet, av oväntat äventyrliga frakter och spännande tullärenden, för en lyckad import och export.

Enklare internationell frakt

Fraktjakt vägleder inte bara ert fraktskapande genom att slå upp adresser, ortsnamn, frakttjänster och närmaste ombud utan förmedlar även information och erfarenhet från vår allt växande kunskapsbank om frakt till alla världens länder. Varje region och land har egna notiser med information om risk för eventuella tullavgifter samt varor och förpackningsmaterial som tidigare kunder haft problem med.

Vi guidar er även med grundläggande information om termer som IOSS, Eori, VOEC, VAT, EKAER, MVA, UK supply VAT, TIN, REX, HS varukoder, Taric och när de behövs för era tullhandlingar, samt vilka regioner de är applicerbara för som EU, EES, GSP, ULT och andra frihandelsavtal.

Automatisk komplettering från sparade adresser

Skickas en adress in via era fraktkopplingar som matchar en av era adresser i ert adressregister kommer de att automatiskt kompletteras med övrig fraktinformation. Så som mobilnummer och telefonnummer för avisering, samt vägbeskrivning, portkod, upphämtningsinstruktioner, önskade tider/dagar och leveransanvisningar från era sparade adressers uppgifter.

Även internationella frakter kompletteras med nödvändig information som organisationsnummer/skattenummer, Eori, IOSS, VOEC, VAT, EKAER, MVA, UK supply VAT och Rex-nummer.

  Läs mer om Automatiskt adressregister.

Mer än bara etiketter och fraktsedlar

Till skillnad mot enklare TA-system som bara skapar fraktetiketter och fraktsedlar, så hjälper Fraktjakt även till med sändningslistor, följesedlar och fyller till och med i tullhandlingar för säkerhetsdeklarationer, CN22, CN23, Proforma och Handelsfakturor (Commercial Invoice) automatiskt.

Fraktjakt skapar automatiskt flera grundläggande tulldokument för din frakt, men det är också värt att notera att dessa bara är till som hjälpande grund i er tullhantering. Det är fortfarande alltid ni i rollen som avsändare som ansvarar för att ni tagit del av aktuell och specifik information som gäller just er försändelse från Tullverket och fraktbolagen själva. Behövs inte Fraktjakts dokument om ni exempelvis skapar egna handlingar, så kan ni inaktivera så att de inte inkluderas i er samlingsutskrift och automatiska utskrifter.

  Läs mer om Utskrift av frakthandlingar.

Handelsfakturor

En handelsfaktura eller Commercial Invoice används för att beskriva varor som exporteras för försäljning och är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar, så även inom EU:s tullunion, som Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna, under vissa förutsättningar.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura i tre kopior, alla individuellt signerade. Två exemplar lägger ni en platsficka fäst utanpå godset samt en kopia som du lägger inuti godset.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Proformafakturor

En proformafaktura används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning, till exempel för gåvor, varuprover, returer och reparationer. Proformafakturan är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar, så även inom EU:s tullunion, som Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna, under vissa förutsättningar.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en proformafakturor i tre kopior, alla individuellt signerade. Två exemplar lägger ni en platsficka fäst utanpå godset samt en kopia som du lägger inuti godset.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande proformafaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Tulldeklaration CN22

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering.

Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Tulldeklaration CN23

CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver tullhandlingar i tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Säkerhetsdeklaration

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Förbjudet innehåll

Varor som klassas som farligt gods får inte skickas med Fraktjakt. För vissa tjänster får en så kallad begränsad mängd farligt gods skickas om du först beviljats undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvarar för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller gods som transportören av annan anledning kategoriserar som farligt. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fler undantag finns per tjänst och fraktbolag, så läs mer detaljerad information om vad som gäller på respektive frakttjänst och fraktbolag.

  Läs mer om Förbjudet och farligt innehåll.

Korrekt tullhantering med varukoder

Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.

Med våra Intelligenta innehållsmallar kan ni komplettera era frakter med korrekta varukoder automatiskt, genom att antingen automatiskt hämta information från tidigare frakter och på så vis lära upp ett smart varuregister med nya mallar eller manuellt lära innehållsmallarna vad ni vill komplettera kommande frakter med.

Bli Fraktjaktare i dag!

Mer information hos Tullverket

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

  https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Vanliga frågor om tullhantering

Vad är en handelsfaktura eller commercial Invoice?

En handelsfaktura eller Commercial Invoice används för att beskriva varor som exporteras för försäljning och är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar, så även inom EU:s tullunion, som Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna, under vissa förutsättningar.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura i tre kopior, alla individuellt signerade. Två exemplar lägger ni en platsficka fäst utanpå godset samt en kopia som du lägger inuti godset.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är en proformafaktura?

En proformafaktura används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning, till exempel för gåvor, varuprover, returer och reparationer. Proformafakturan är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar, så även inom EU:s tullunion, som Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna, under vissa förutsättningar.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura i tre kopior, alla individuellt signerade. Två exemplar lägger ni en platsficka fäst utanpå godset samt en kopia som du lägger inuti godset.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är tulldeklaration CN22?

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering.

Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är tulldeklaration CN23?

CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver tullhandlingar i tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är en säkerhetsdeklaration?

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Vad är Tariff, Taric, HS och varukoder?

Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.

En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen. Varukoderna bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.

De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HS-nummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder kallas för ”kombinerade nomenklaturen” och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.

EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric. Taric består av tiosiffriga varukoder. Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.

Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen. Om du har deklarerat en felaktig varukod kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs införseltillstånd för varan.

  https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Vad är ett EORI-nummer?

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, (engelska: Economic Operator Registration and Identification, EORI).

EORI är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. EORI-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.
https://eoriwebb.tullverket.se/ea-ansokan-klient/sv/ansokan

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett VOEC-nummer?

VAT on e-commerce (VOEC).

Undvik tullavgifter för varor upp till 3000 NOK vid export till Norge, genom att ansöka om ett VOEC-nummer och ta betalt för norsk moms.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett MVA-nummer?

Norskt MVA-nummer (merverdiavgift) för att deklarera norsk moms.

Företag som säljer till kunder i Norge är skyldiga att registrera sig i mervärdesskatteregistret så snart deras omsättning överstiger NOK 50 000 (NOK 140 000 för välgörande och välgörande organisationer).

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett UK supply VAT-nummer?

Momsnummer för supply VAT i Storbritannien.

Är ett krav för att hantera betalningen av moms vid försäljning till konsumenter i Storbritannien om värdet inte är över 135 GBP (försäljningsvärde exkl frakt mm). Gäller även gåvor om varornas värde överstiger 50 GBP till samma mottagare under en 12 månadersperiod.
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett REX-nummer?

Registrerad exportör (REX).

REX är ett system som används för att intyga ursprung som kan ge förmånsbehandling vid export av varor värda mer än 6000 euro.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/registreradexportorrex

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett IOSS-nummer?

Import One-Stop-Shop (IOSS).

IOSS används för att deklarera att moms redan betalats vid försäljningen av varor värda högst 150 euro. Företag som säljer varor som finns utanför EU till kunder inom EU kan ansöka om att använda IOSS.

IOSS är samma nummer som OSS, så europeiska företag kan använda sitt OSS-nummer i tulldeklarationer som IOSS. Ansök hos Skatteverket för att erhålla ett OSS-nummer.

www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett EKAER-nummer?

EKAER (Ungerns elektroniska kontroll av transporter på allmänna vägar).

Som en del av kampen mot skattebedrägerier har Ungern infört EKÁER-systemet. Målet med systemet är att spåra den faktiska vägen för godset som transporteras på allmänna vägar och att säkerställa betalning av de offentliga bördor som uppstår vid köp och försäljning av varorna.

EKÁER registrerings- och meddelandeskyldighet gäller för eventuellt

  • Förvärv av varor eller andra ändamål import av varor från Europeiska unionen till Ungern
  • Varuleveranser eller andra ändamål med export av varor till Europeiska unionen från Ungern
  • Första skattepliktiga leveranser av varor till icke-konsumenter i Ungern
  • som inbegriper vägtullpliktig vägtransport eller transport med ett motorfordon med en totalvikt över 3,5 ton om mängden icke-riskiga produkter som transporteras i en leverans från en avsändare till en mottagare överstiger 5 miljoner forint (HUF) i värde eller 2 500 kg i vikt.

När det gäller riskfyllda produkter uppstår EKÁER-meddelandeskyldighet för all transport med vägfordon i de ovan nämnda förhållandena om värdet av produkterna som transporteras i en leverans från en avsändare till en mottagare överstiger 1 miljon forint eller om dess bruttovikt överstiger 500 kg. Om transporten inte meddelas i EKÁER-systemet kan frakten tas i beslag och den utdömda påföljden kan nå upp till 40 procent av varans värde.

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Måste jag ange innehållets värde även om det är en gåva?

Varornas värde används i de tulldokument Fraktjakt skapar och även om frakten saknar tullhandlingar, så kan det ändå vara fördelaktigt att ange värdet eftersom det också ligger till grund för era försäkringsalternativ.

Fraktjakt skapar automatiskt en Proforma Invoice (Proformafaktura) för frakter som behöver tullhandlingar om det är en gåva eller varuprov som skickas. För kommersiell utrikesfrakt skapas istället en Commercial Invoice (Handelsfaktura).

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen samt utan någon som helst betalning av mottagaren. Gåvor får ofta heller inte vara värda mer än 1600 kronor. I annat fall kan tullen eller den transportör som agerar tullklarant fakturera en införselmoms.

Läs mer om svenska Tullverkets villkor för gåvor.
  www.tullverket.se/sv/privat/skickaellertaemotengava/taemotengavafranettlandutanforeu

Vad är skillnaden mellan Incoterms och Combiterms?

Incoterms är en samling internationella leveransvillkor som används både inom Sverige och internationellt. Combiterms är ett svenskt komplement till Incoterms som används inom Sverige.

  Information om leveransvillkor

Vad är Incoterms?

Incoterms (International commerce terms) är en uppsättning internationella handelstermer om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande i internationella handelstransaktioner och omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur varorna ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

  Information om leveransvillkor

Vad är Combiterms?

Combiterms (kombinerade leveransvillkor) är en uppsättning svenska handelstermer som tagits fram av Sveriges Transportindustriförbund. Combiterms är ingen självständig regelsamling av leveransvillkor utan används som komplement till Incoterms för att bättre tydliggöra vem som ska stå för vissa kostnader, och för vilka sträckor. De erbjuder vägledning för Incoterms leveransvillkor och kostnadrubriker med tillhörande tresifferkod. Combiterms huvudfunktion är att kombinera leveransvillkoren med ett överskådligt system för kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare.

  Information om leveransvillkor

Vad innebär DDU?

DDU (Delivered Duties Unpaid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det finns tillgängligt, ej avlastat, ej importklarerat på angiven plats. Säljaren står för alla kostnader och risker fram till dess med undantag för tullhantering. Termen kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår när godset finns till köparens förfogande på av köparen angiven plats. Denna incoterm utgick 2011-01-01.

Vad innebär DDP?

DDP (Delivered duty paid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen och ska klarera godset inte endast för export utan även för import, betala alla tullar för export och import och fullgöra alla tullformaliteter.

Vad innebär DAP?

DAP (Delivered at place) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det ställts till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen.

Vad innebär EXW?

EXW (Ex Works) är en incoterm som innebär att säljaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller område som fabrik eller lager. Säljaren exportklarerar inte godset och det är inte lastat på något transportfordon. EXW innebär minimalt med ansvar för säljaren. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår på säljarens område.

Vad innebär CPT?

CPT (Carriage Paid To) är en Incoterm som betyder frakt betald till med angiven bestämmelseort. Detta innebär att säljaren tar hand om exporten och transporten av godset till angiven destination. Säljaren ska tala om för köparen när varorna har levererats samt skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som har avtalats om. Risken övergår till köparen då godset lämnats till den första fraktföraren. Köparen handhar importen av varorna. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

Vad innebär FOB?

FOB (Free on Board) är en Incoterm som används för sjötransporter. Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada.

Kan jag få hjälp med tulldeklarationen?

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

  https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar