Jämför & Köp

Fraktjakt erbjuder olika sätt att jämföra och köpa dina frakter.

Enkel sökning

Det är enkelt att jämföra frakttjänster på Fraktjakt.se! Här söker, jämför och köper du frakter en i taget.

  • Köp en frakt åt gången
  • Flerkollisändningar stöds
  • Inrikes & Utrikes frakter

Expertsökning

Experten är till för företag och privatpersoner, som redan är bekanta med Fraktjakts system och önskar ett snabbare gränssnitt, för att smidigt kunna beställa flera frakter åt gången manuellt.
  • Köp flera frakter åt gången
  • Skapa paketmallar
  • Inrikes frakter