Se den större bilden

Få tillgång till en förenklad men insiktsfull information om er frakt med Fraktjakts statistik.

Era frakter i ett större perspektiv

Med vår fraktstatistik erbjuder vi en efterfrågad överblick över ert företags frakter. Från dagen då ni började använda Fraktjakt, per enstaka år, månader eller dagar, uppdelat per fraktbolag eller fraktavtal och i linje, area eller stapeldiagram. Valet är ditt.

Här kan du följa er utveckling och upptäcka trender som ni kanske annars hade missat.

Inbyggd fraktstatistik

Med adressboken får ni tillgång till en lättöverskådlig statistik över hur många frakter ni skickat till varje kontakt. Ni kan också klicka på antalet för att granska frakterna närmare i en lista över samtliga frakter till och från den kontakten.

Hjälpsamma översikter överallt

Våra verktyg är uppbyggda så att du alltid har lättöverskådlig information om era frakters status även i ert vardagliga arbete. Redan i era listor för ordrar och frakter kan ni följa frakternas förlopp.

Skaffa Fraktjakt+ i dag!

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.