PostNord Sverige AB

Säljs till Företag  - Inrikes

Beskrivning

Varubrev är en brevtjänst som vänder sig till företag som skickar lätta varor med lågt varuvärde, till privatpersoner i Sverige och övriga världen. Leverans vid dörren innebär att, när brevet inte går ner i mottagarens postlåda, hängs brevet i en Leverans vid dörrhandtaget av brevbäraren (OBS! Kan ej utföras i flerfamiljshus med fastighetsboxar.). Avsändaren lämnar varubrevet på Brevterminal eller Företagscenter senast klockan 18.00 vardagar. Förteckning över inlämningsställen - https://ds.postnord.com/v2/ptm/file/download/5331.21526?disposition=inline Försändelsen delas ut i mottagarens postlåda. Om brevet är för stort för att delas ut i postlådan får mottagaren hämta det på ett Serviceställe. Försändelsens omslag ska skydda innehållet väl. OBS! Rullar är ej tillåtna att skickas som Varubrev.

Villkor

Maxvikt 2 kg/kolli. Maxlängd 34 cm. Maxbredd 24 cm. Maxhöjd 7 cm. Vid förlust, minskning, skada eller försening av Varubrevåterbetalas högst erlagt porto för Varubrevet. Med försening avses Varubrev som delas ut eller aviseras mottagaren väsentligt senare än den dag utdelning eller avisering normalt skulle ha skett. Kunden har vid fel, brist eller dröjsmål vid utförandet av tjänsten inte rätt till någon annan ersättning än erlagt porto. PostNords Allmäna Villkor (PAV) - http://www.posten.se/kundvillkor Tjänstevillkor - https://ds.postnord.com/v2/ptm/file/download/5331.21460?disposition=inline Varubrev får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods framgår av PostNords Allmänna Kundvillkor, PAKN, som finns på postnord.se/villkor. class="callout callout-warning">
Saknar tidsgaranti!
Tjänsten har ingen tidsgaranti, så försening är inte ett skäl till reklamation.

Kolligränser

Max kollivikt 2,00 kg
Max kollilängd 34,00 cm
Max kollibredd 24,00 cm
Max kollihöjd 7,00 cm
Min kollilängd 14,00 cm
Min kollibredd 9,00 cm
Min kollihöjd 1,50 cm

Leverans

Villkor Leverans till mottagarens dörr ingår i tjänsten.
Levereras till Privatpersoner  och  Företag 

Uppskattad leveranstid

Expresstjänst Nej
Senast ankomsttid Klockan 18:00   (Under normala förhållande)
Kort Beskrivning 3 dagar
Detaljer Inom Sverige delas varubrevet ut till mottagaren inom tre dagar efter inlämningsdagen. Information om leveranstider utanför Sverige finns på postnord.se.
Upphämtningsdagar vardagar
 
 

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2020 Fraktjakt AB.  All rights reserved.