PostNord Sverige AB

Säljs till - Inrikes
Beskrivning DPD Företagspaket 12.00, snabb och effektiv sätt att skicka gods dörr till dörr till företag inom landet. Tjänsten är kvalitetscertifierade enligt standarden i ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

* För kollin längre än 120 cm tillkommer en avgift på 120 kronor/kolli.
* För kollin längre än 175 cm (Överskridna produktvillkor) tillkommer en avgift på 325 kronor/kolli.

Egen inlämning ska hämtning avbokas

Köps tjänsten kontant via ombud eller via PostNords "Skicka Direkt" ska inlämning ske på ett serviceställe.
Ingen hämtning ingår!
 
Villkor Maxvikt 35 kg/kolli för dörr till dörrtransport.

PostNord ansvarar för varuvärden upp till 50.000 kr per sändning. Det finns möjlighet att teckna en varuförsäkring via PostNord under förutsättning att paketet inte har ett innehåll som strider mot bestämmelser i PAKN, dessa Särskilda villkor eller de av PostNord tillämpade villkoren för varuförsäkring. För varuförsäkringen gäller de av PostNord tillämpade villkoren för varuförsäkring, se posten.se/kundvillkor.
PostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare (PAKN)
http://www.posten.se/kundvillkor
Särskilda villkor som har företräde framför PAKN:
PostNord ansvarar för upp till 50.000 kr per sändning (kolli).

Särskilda villkor: http://www.posten.se/villkor
Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se.

Däck är ett förbjudet innehåll

Reklamation
Synlig skada ska reklamation göras omedelbart.
Dold skada ska reklamation göras inom 7 arbetsdagar.
Förseningar ska reklameras inom sju arbetsdagar.
Saknat gods anses som förlorat efter 30 dagar, från inlämningsdatum.
Bränsletillägg
I procent av priset
0,10 %

Kolligränser

Max kollivikt 35,00 kg
Max kollilängd 175,00 cm
Max kollibredd 70,00 cm
Max kollihöjd 115,00 cm

Leverans

Villkor Dörr till dörr-tranport ingår i tjänsten.
Levereras till

Leveranstid

Expresstjänst Nej
Senast ankomsttid Klockan 12:00   (Under normala förhållande)
Kort Beskrivning 1 (2) dag
Detaljer Hämtning och utkörning till mottagaren senast kl 12:00 nästa helgfria vardag.Till vissa orter (ex Gotland) eller om utkörning görs via lantbrevbärare förlängs leveranstiden i regel med 1 dag. För exakta leveranstider se posten.se.
Upphämtningsdagar vardagar

Volymtaxeringsregler

Gräns för volymtaxering
Volymvikt: 280,00 kg/m3
Kollin skrymmetaxeras inte om de redan är volymtaxerade.
 
 

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.