•   PostNord Sverige AB
Produktnummer 19
Säljs till Ingen

Beskrivning

Köpt frakthandling är giltlig i 60 dagar. Outnyttjad frakthandling inlöses inte och kan inte
användas efter giltlighetstiden.

Kunden hämtar paketet själv på PostNords närmaste serviceställe normalt 1 dag efter det skickades.

Kollin som är längre än 1,2 m beläggs med en avgift på 150:-. (inkl. moms)
Kollin som har en omkrets + längd större än 2 m taxeras som skrymmande.

PostNords skickaguide har ett högre pris än köp från ombud.

Villkor

Maxvikt 20 kg/kolli villkor för kontant- och privatkunder.
Postens Allmäna Villkor (PAV) - http://www.posten.se/kundvillkor

Tjänstevillkor: http://www.posten.se/ptm/ptm_do.jsp?action=getConditionListCash

Tjänstevillkor som har företräde
framför PAV:

Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se

Däck är ett förbjudet innehåll

Saknar tidsgaranti!
Tjänsten har ingen tidsgaranti, så försening är inte ett skäl till reklamation.

Kolligränser

Max kollivikt 20,00 kg
Max kollilängd 150,00 cm
Max omkrets + längd 300,00 cm

Leverans

Villkor Transport sker till och från speciella in- och utlämningsplatser (ex. Postcentra).
Levereras till Ingen

Uppskattad leveranstid

Expresstjänst Nej
Senast ankomsttid 16:00   (Under normala förhållande)
Kort beskrivning

1-3 vardagar

Detaljer

Paketet når normalt mottagarens serviceställen nästa vardag.
Till vissa orter samt för gods som hämtas med en lantbrevbärarlinje förlängs leveranstiden. För exakta leveranstider se posten.se

Upphämtningsdagar vardagar

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.