API Testsida

API-information

API: Shipment API

Skapa en sändning utifrån inskickade kunduppgifter

API Version: 3.5.0

API-dokumentation:

Fraktjakts API-manual, på svenska
Fraktjakts API-manual, in English

Testinstruktioner

Använd formuläret nedan för att testa Shipment API. Formuläret kommer ifyllt med ett xml-exempel.

För att anropa Shipment API från din egen applikation anger du
https://api.fraktjakt.se/shipments/shipment_xml?xml= följt av din xml som du CGI/URL-encodar.

Anropet till Shipment API svarar med ett shipment_id och en access_code som du sedan använder för att hantera vidare den nyskapade sändelse i Fraktjakt. Gör detta genom att öppna ett annat webbläsarfönster och surfa till
https://www.fraktjakt.se/shipments/show/SHIPMENT_ID?access_code=ACCESS_CODE

Exempel - INRIKES

Submit and Manage

Exempel - Mottagarbetald

Submit and Manage

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.