Varslen innebär en Force Majeure-situation

Transportarbetarförbundet har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft klockan 12 onsdagen den 24 april. Det betyder att DB Schenker inte kan ta emot bokningar av sändningar som hanteras via terminal efter tisdag den 23:e april. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation.

De yrkesgrupper som berörs av Transportarbetarförbundets varsel är bland andra åkerichaufförer och terminalarbetare. Varslen gäller blockad mot övertidsarbete, nyanställning, inhyrning och total arbetsnedläggelse på 23 godsterminaler som drivs av DB Schenker, DHL och DSV Road. De DB Schenkerterminaler som drabbas är Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Örebro, Jönköping, Värnamo och Timrå. I praktiken innebär detta att all verksamhet avstannar även på de DB Schenkerterminaler som inte är uttagna i strejk. Det betyder också att vissa transporter av hel- och partilaster påverkas på grund av kapacitetsbrist. BA, Biltrafikens Arbetsgivarförbund svarar med lockout mot samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta med terminalhantering av landtransport gods vid DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten omfattar även samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetarförbundet anställda som förare i hämtnings- och distributionsverksamhet vid åkerier som kör till och från och mellan terminaler tillhörande DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten träder i kraft torsdagen den 25 april kl 17 00. Sammantaget innebär varslen att det föreligger stor risk att Schenker AB kommer att vara förhindrade att uppfylla sina åtaganden enligt gällande kundavtal. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation vilket innebär att Schenker AB, utan att drabbas av ersättningsskyldighet, är befriat från sina skyldigheter enligt avtal så länge strejken/lockouten pågår. För ytterligare information kontakta ditt DB Schenkerkontor. Via DB Schenkers hemsida läggs löpande ny information ut, där finns även en FAQ om strejken.
Fraktjakt.se, 2013-04-23

Fler artiklar

2021-02-16  Fraktjakts nyheter i februari
2021-02-09  Fraktkompaniet blir Ntex Inrikes
2021-02-02  OCD Systems kopplar in Fraktjakt som sitt TA-system
2021-02-01  Viktig information från DHL Freight till våra kunder gällande Brexit
2020-12-11  Nya villkor för livsmedels- och jordbruksprodukter till Storbritannien
2020-12-02  Brexit-uppdatering
2020-12-02  Vinternyheter i Fraktjakt
2020-11-24  Leveranstider och info inför jul
2020-11-05  Kundundersökning 2020
2020-10-01  Prisjustering 2020-11-01
E-handels_l_dor

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2021 Fraktjakt AB.  All rights reserved.