Varslen innebär en Force Majeure-situation

Transportarbetarförbundet har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft klockan 12 onsdagen den 24 april. Det betyder att DB Schenker inte kan ta emot bokningar av sändningar som hanteras via terminal efter tisdag den 23:e april. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation.

De yrkesgrupper som berörs av Transportarbetarförbundets varsel är bland andra åkerichaufförer och terminalarbetare. Varslen gäller blockad mot övertidsarbete, nyanställning, inhyrning och total arbetsnedläggelse på 23 godsterminaler som drivs av DB Schenker, DHL och DSV Road. De DB Schenkerterminaler som drabbas är Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Örebro, Jönköping, Värnamo och Timrå. I praktiken innebär detta att all verksamhet avstannar även på de DB Schenkerterminaler som inte är uttagna i strejk. Det betyder också att vissa transporter av hel- och partilaster påverkas på grund av kapacitetsbrist. BA, Biltrafikens Arbetsgivarförbund svarar med lockout mot samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta med terminalhantering av landtransport gods vid DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten omfattar även samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetarförbundet anställda som förare i hämtnings- och distributionsverksamhet vid åkerier som kör till och från och mellan terminaler tillhörande DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten träder i kraft torsdagen den 25 april kl 17 00. Sammantaget innebär varslen att det föreligger stor risk att Schenker AB kommer att vara förhindrade att uppfylla sina åtaganden enligt gällande kundavtal. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation vilket innebär att Schenker AB, utan att drabbas av ersättningsskyldighet, är befriat från sina skyldigheter enligt avtal så länge strejken/lockouten pågår. För ytterligare information kontakta ditt DB Schenkerkontor. Via DB Schenkers hemsida läggs löpande ny information ut, där finns även en FAQ om strejken.
Fraktjakt.se, 2013-04-23

Fler artiklar

2020-06-09  Nyheter i juni på Fraktjakt
2020-03-18  2020-03-31 Hur påverkas frakter av Corona viruset
2020-03-04  Release 2020-03-04
2020-02-07  Smartare adresser med Fraktjakt
2019-11-27  Quickbutik kopplar in Fraktjakt
2019-11-06  Ny adressbok i Fraktjakt
2019-10-01  Nya frakttjänster pall, stycke och partigods
2019-09-30  Lansering av PostNord Varubrev
2019-09-03  Vi förenklar för er med Egna fraktavtal
2019-05-07  DHL Connect & Paket Export
Nyheterrabatternnyhetsbrev

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2020 Fraktjakt AB.  All rights reserved.