Varslen innebär en Force Majeure-situation

Vänligen observera
Du läser just nu en arkiverad artikel från 2013-04-23. Innehållet i denna artikel är därför troligtvis inaktuellt.

Transportarbetarförbundet har varslat om stridsåtgärder som träder i kraft klockan 12 onsdagen den 24 april. Det betyder att DB Schenker inte kan ta emot bokningar av sändningar som hanteras via terminal efter tisdag den 23:e april. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation.

De yrkesgrupper som berörs av Transportarbetarförbundets varsel är bland andra åkerichaufförer och terminalarbetare. Varslen gäller blockad mot övertidsarbete, nyanställning, inhyrning och total arbetsnedläggelse på 23 godsterminaler som drivs av DB Schenker, DHL och DSV Road. De DB Schenkerterminaler som drabbas är Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Örebro, Jönköping, Värnamo och Timrå. I praktiken innebär detta att all verksamhet avstannar även på de DB Schenkerterminaler som inte är uttagna i strejk. Det betyder också att vissa transporter av hel- och partilaster påverkas på grund av kapacitetsbrist. BA, Biltrafikens Arbetsgivarförbund svarar med lockout mot samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta med terminalhantering av landtransport gods vid DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten omfattar även samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetarförbundet anställda som förare i hämtnings- och distributionsverksamhet vid åkerier som kör till och från och mellan terminaler tillhörande DB Schenker, DHL och DSV Road. Lockouten träder i kraft torsdagen den 25 april kl 17 00. Sammantaget innebär varslen att det föreligger stor risk att Schenker AB kommer att vara förhindrade att uppfylla sina åtaganden enligt gällande kundavtal. Situationen är en så kallad Force Majeure-situation vilket innebär att Schenker AB, utan att drabbas av ersättningsskyldighet, är befriat från sina skyldigheter enligt avtal så länge strejken/lockouten pågår. För ytterligare information kontakta ditt DB Schenkerkontor. Via DB Schenkers hemsida läggs löpande ny information ut, där finns även en FAQ om strejken.
Fraktjakt.se, 2013-04-23

Fler artiklar

2023-04-27  Nya priser villkor för PostNord
2023-04-21  Snabbare fraktval, enklare automatik
2023-03-03  Nya Postnummer från den 6 mars
2023-03-01  Nya tullregler från den 1 mars
2023-01-25  Shopify och Fraktjakt
2022-09-15  Nya priser hos DHL från 1 November
2022-09-14  Förbetalt saldo
2022-06-21  Ny meny för Frakthandlingar
2022-05-11  Eget fraktavtal - 59 öre per kolli
2022-03-30  Fraktjakt växer sig snabbare med alla nya kunder!

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.