Reklamera skadat gods

All reklamation görs till Fraktjakt AB. Då vårt ansvar för försändelsen upphör efter betalning och utskriven fraktetikett, gäller transportörens utredningsbeslut.

Din reklamation kommer utredas och bedömas av transportören i enlighet med transportörens villkor, som du godkände när du köpte frakten från Fraktjakt AB. Transportörens utredningsbeslut blir slutgiltigt.

Om du köpt frakten på faktura ska du betala fakturan utan dröjsmål. När reklamationsärendet är godkänt och avslutat hos transportören regleras den betalda fakturan i efterhand. Ev avgifter för sen betalning av fakturan, inkasso, kronofogden eller dyl kommer inte att strykas, oavsett reklamationens utgång. En reklamation är inget skäl till att bestrida fakturan.

Tänk på att, behålla varor och allt emballage som försändelsen låg i tills reklamationsprocessen är klar: Synlig skada anmäls omgående (hos ombud el chaufför som lämnar ut) En notering på kvittensen måste finnas om skadan.

Dold skada anmäls inom 5 dagar från mottagandet till Fraktjakt.

Bifoga gärna dokumentation i kommande emailkorrespondens, som styrker värdet ni vill få ersättning med, kopia på ursprungsfaktura, detaljhandelsfaktura eller kvitto). Enligt Skatteverkets regler för företag, ersätts aldrig moms vid reklamation.

 • Synlig skada är då skadan är synlig på emballaget vid leverans. Anmäls genast vid godsets mottagande, antecknas i transportdokument. Anteckningen ska bestyrkas av fraktbolaget:s representant.
 • Dold skada är då inga synliga skador syns på emballaget vid leverans. Skadan upptäcks vid avemballeringen. Anmäls inom 5 dagar från mottagandet till Fraktjakt.
 • Anmälare
  Namn
  Telefon
  E-post
  Fraktjakts fraktnummer
  Leveransdatum
  Aktuell plats
  Dold/Synlig skada
  Beskrivning

  Värde
  Kontouppgifter för ev insättning
  Frågor och kommentarer

  Fotografier: (Glöm inte bifoga eventuella fotografier på ert emballage och/eller gods till emailet som skapas av detta formulär)

  Händer inget när du trycker på skicka?
  Då har du inte angivit en standardapp för email i Windows. Gå till inställningarna för standardappar genom att skriva 'standardapp' när du klickat på Windowssymbolen längst ned till vänster på skärmen. Där väljer du sedan det emailprogram du helst vill använda för att skicka email.

  Tveka inte på att Kontakta oss om du har några frågor, så hjälper vi dig

  Fraktjakt Copyright © 2007 – 2021 Fraktjakt AB.  All rights reserved.