API Testsida

API-information

API: Order API typ 2

Skapa en fraktorder som läggs direkt i kundvagnen, utan krav på att ha skapat en sändning genom Query API tidigare

API Version: 3.5.0

API-dokumentation:

Fraktjakts API-manual, på svenska
Fraktjakts API-manual, in English

Testinstruktioner

Använd formuläret nedan för att testa Order API typ 2. Formuläret kommer ifyllt med ett xml-exempel.

För att anropa Order API typ 2 från din egen applikation anger du
https://api.fraktjakt.se/orders/order_xml?xml= följt av din xml som du CGI/URL-encodar.

Exempel – Anropstyp 2 INRIKES

Exempel – Anropstyp 2 UTRIKES

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.