API Testsida

Nuvarande version av APIet är 3.2.1.

Använd formuläret nedan för att testa Order API typ 2.

Formuläret kommer ifyllt med ett xml-exempel.


För att anropa Order API typ 2 från din egen applikation anger du
https://www.fraktjakt.se/orders/order_xml?xml= följt av din xml som du CGI/URL-encodar.

API-dokumentation

Fraktjakt API-manual, på svenska
Fraktjakt API-manual, in English

Exempel – Anropstyp 2 INRIKES

Exempel – Anropstyp 2 UTRIKES

Copyright © 2007 – 2018 Fraktjakt AB.  All rights reserved.