PostNord Sverige AB
Product number 14
Sold to None

Description

Köpt frakthandling är giltlig i 60 dagar. Outnyttjad frakthandling inlöses inte och kan inte
användas efter giltlighetstiden.

DPD Företagspaket 12.00 är ett riktigt snabbt och effektivt sätt för företag att skicka gods som ska vara framme innan 12.00 inom Sverige. Inlämning ska ske på PostNord serviceställen.

Köps tjänsten kontant via PostNords "Skicka Direkt" ska inlämning ske på ett serviceställe.
Ingen hämtning ingår!

Terms

Maxvikt 20 kg/kolli .
PostNords ansvarar för upp till 50.000 kr per sändning. Varuförsäkring kan tecknas på hela värdet om det överstiger detta belopp.

PostNords Allmäna Villkor (PAV) - http://www.posten.se/kundvillkor

Tjänstevillkor: http://www.posten.se/ptm/ptm_do.jsp?action=getConditionListCash

Tjänstevillkor som har företräde
framför PAV:
Kollin som är längre än 1,2 m beläggs med en avgift på 120:00 kr exkl moms.

Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se

Reklamation
En reklamation som gäller en förlorad, skadad eller försenad försändelse ska göras utan oskäligt uppehåll från det att förlusten,
minskningen, skadan eller förseningen upptäckts eller borde ha upptäckts.
30 dagar efter inlämningsdatum anses godset som saknat och ersättning
kan ske.

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package length 120,00 cm
Max package width 70,00 cm
Max package height 115,00 cm

Delivery

Terms Dropoff is included in the service.
Delivered to None

Delivery time

Express service No
Last arrival time 12:00   (Under normal conditions)
Short description

1 dag

Details

Hämtar godset hos dig och kör ut det till mottagarens dörr senast kl 12:00 nästa helgfria vardag.Till vissa orter samt för gods som körs ut längs med en lantbrevbärarlinje förlängs leveranstiden. För exakta leveranstider se posten.se.

Pickup days business days

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³
Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings