Bussgods

Bussgods

Phone 010 19 89 200
Email fraktinfo@bussgods.se
Website bussgods.se
Postal address
Lokala adresser hittar du
på www.bussgods.se
55115  JÖNKÖPING
Areas of operation All of Sweden
Sends to Sweden

Sectors

Paketfrakt Styckegodstransporter Budtransporter Expressleverans Godstransporter

Ecolabelling

Busstrafiken skall vara bästa miljöval vid vägtransporter. Inga extra transportresurser behöver sättas in för transport av gods utan transporterna utförs samordnat och gemensamt enligt tidtabell inom redan befintlig busstrafik.

Information

Syftet med Bussgods Sverige är att kunna erbjuda företag och privatpersoner prisvärda, snabba och säkra styckegodstransporter. Detta skall kunna ske genom att merutnyttja bussar i linjetrafik och därvid tillgodose behovet av sådana transporter över hela länet och mellan länen. Tanken är också att godstransporterna skall ge ett ekonomiskt överskott som gynnar kollektivtrafiken.

Bussgods är representerad i varje län (http://www.bussgods.se). Det går inte att skicka till och från Gotland med Bussgods.

Adult-blank-blue-1488033

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2020 Fraktjakt AB.  All rights reserved.