DHL Freight  
Product number 202
Sold to
  Companies
Delivered
  Internationally

Description


DHL EUROCONNECT Utrikestransport av styckegods upp till 1499 kg till Europa och delar av Mellanöstern. Godset kan vara 1 eller flera paket eller pallar.

Hämtning sker via DHL:s turlista (alla orter trafikeras inte dagligen). Turlista hittar du på: http://dhlfreight.se/

Terms

Om bokning inte avbokas inom angiven tidsram nedan förbehåller sig DHL Freight att debitera uppkommen kostnad enligt:
• Dag-1 före kl. 14:00 (bokningsstopp): Kund debiteras inte utan kanändra skrymme eller avboka
• Dag-1 efter kl. 14:00 (bokningsstopp): Kund debiteras 80% av fraktom avbokning sker efter kl. 14:00 dag före lastning.
• Dag-0 lastningsdag; bil på plats för avhämtning: Kund debiteras100% av frakt om avbokning inte skett före beställd avhämtning ärpå väg/på plats för lastning dag 0.

Skada, minskning eller förlust, som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i transportdokument eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av DHL:s representant.

DHLs samt branschens villkor:
DHLs Produktspecifika Uppdragsvillkor för DHL EUROCONNECT
DHLs Allmänna Uppdragsvillkor
NSAB 2015

Om ovanstående länk inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos DHL eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på DHLs hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.

No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

No multiple package shipment
Goods must not be sent separately if they are going to the same destination.

Package limits

Max package weight 1000,00 kg
Max package length 599,00 cm
Max package width 240,00 cm
Max package height 220,00 cm

Delivery

Terms Door to door delivery is included in the service.
Delivered to Companies 

Estimated delivery time

Express service No
Last arrival time 17:00   (Under normal conditions)
Short description

Varierande

Details

Enligt ordinarie tidtabell, för mer information se DHLs Ledtider
Tiden bygger på regelbunden operativ kapacitet. Det utesluter helgdagar och planerade säsongsmässiga begränsningar. Beroende på var i landet hämtning/leverans ska ske, kan extra dagar förekomma. Vissa orter trafikeras inte dagligen.

Pickup days business days

Valid countries

Sends from
Sverige
Sends to
Albanien
Andorra
Armenien
Österrike
Azerbajdzjan
Belgien
Bosnien/Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Kazakstan
Kosovo
Kirgizistan
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Moldavien
Monaco
Montenegro
Marocko
Nederländerna/Holland
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Schweiz
Tadzjikistan
Turkiet
Ukraina
Storbritannien / United Kingdom
Uzbekistan
Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings