•   PostNord Sverige AB
Product number 18
Sold to None

Description

Köpt frakthandling är giltlig i 60 dagar. Outnyttjad frakthandling inlöses inte och kan inte
användas efter giltlighetstiden.

Inlämning sker på PostNords närmaste serviceställe.

Längd 1.5 m, bredd 0.7 m. höjd 1.15 m. Kollin som har en längd + omkrets större än 2 m taxeras som skrymmande.
För kollin som är längre än 1.2 meter tillkommer en avgift på 150:- (inkl. moms)

PostNords skickaguide har ett högre pris än köp från ombud.

Terms

Maxvikt 20 kg/kolli .
PostNord ansvarar för upp till 50.000 kr per sändning. Varuförsäkring kan tecknas på hela värdet om det överstiger detta belopp.

PostNords Allmäna Villkor https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor

Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se

Däck är ett förbjudet innehåll.

Reklamation
En reklamation som gäller en förlorad, skadad eller försenad försändelse ska göras utan oskäligt uppehåll från det att förlusten,
minskningen, skadan eller förseningen upptäckts eller borde ha upptäckts.
30 dagar efter inlämningsdatum anses godset som saknat och ersättning
kan ske.

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package length 120,00 cm
Max package width 70,00 cm
Max package height 115,00 cm
Max circumference + length 300,00 cm

Delivery

Terms Dropoff is included in the service.
Delivered to None

Delivery time

Express service No
Last arrival time 17:00   (Under normal conditions)
Short description

1 dag

Details

Hämtar godset hos dig och kör ut det till mottagarens dörr innan dagens slut nästa helgfria vardag.
Till vissa orter samt för gods som körs ut längs med en lantbrevbärarlinje förlängs leveranstiden. För exakta leveranstider se posten.se.

Pickup days business days

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2024 Fraktjakt AB.
All rights reserved.

Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings