•   DB Schenker
Product number 184
Sold to   Private persons  - Domestic

  Companies  - Domestic

Description

Retur av Schenker Ombud paket. Inga andra tjänsters paket går att skicka med den här tjänsten.
Leverans sker enligt Schenkers turlista för bokat postnummer

Terms

Returpaketet får lämnas in av avsändaren hos valfri Schenker ombud senast 3 månader efter att den ursprungliga utgående leveransen skapades. Det finns ca 1400 paketombud att välja mellan.

Alla transporter utförs enligt Schenkers Transportvillkor och Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015).

Se Schenkers transportvillkor här; https://schenkerfrontend.qbank.se/detail/Priser%20&%20Villkor%20art%201011/304

Om ovanstående länk till Schenkers webbsida inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos Schenker eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på Schenkers hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.

Allt som behövs är ett transportdokument.
Har du ingen sådan STE-etikett kan beställning ske via Fraktjakt.
Maxvikt är 20 kg/kolli.
Avisering kan ske via SMS, e-post eller brev.
Följande varor får inte transporteras: Farligt gods, vapen och ammunition, värdeföremål, alkohol, tobaksprodukter, levande väster och levande eller döda djur.

Reklamation:
Skada: Synlig skada ska anmälas omedelbart med en anteckning på kvittens. Dold skada ska anmälas inom 7 dagar efter mottagandet.
Saknat: Anmäls inom 60 dagar från inlämningsdatum. Om vi inte lyckas finna det saknade godset inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har du rätt att anse det som förlorat.
Max ersättningsvärde är 5.000 SEK per paket.

No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package volume 0,214
Max package length 180,00 cm
Max circumference + length 300,00 cm

Delivery

Terms Dropoff is included in the service.
Delivered to Companies 

Estimated delivery time

Express service No
Last arrival time 17:00   (Under normal conditions)
Short description

1-3 vardagar

Details

Leveranstid mellan 1-3 dagar beroende på avstånd.

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2024 Fraktjakt AB.
All rights reserved.

Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings