•   DB Schenker
Product number 184
Sold to   Private persons  - Domestic

  Companies  - Domestic

Description

Retur av Schenker Ombud paket. Inga andra tjänsters paket går att skicka med den här tjänsten.
Leverans sker enligt Schenkers turlista för bokat postnummer

Terms

Returpaketet får lämnas in av avsändaren hos valfri Schenker ombud senast 3 månader efter att den ursprungliga utgående leveransen skapades. Det finns ca 1400 paketombud att välja mellan.

Alla transporter utförs enligt Schenkers Transportvillkor och Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015).

Se Schenkers transportvillkor här; https://schenkerfrontend.qbank.se/detail/Priser%20&%20Villkor%20art%201011/304

Om ovanstående länk till Schenkers webbsida inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos Schenker eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på Schenkers hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.

Allt som behövs är ett transportdokument.
Har du ingen sådan STE-etikett kan beställning ske via Fraktjakt.
Maxvikt är 20 kg/kolli.
Avisering kan ske via SMS, e-post eller brev.
Följande varor får inte transporteras: Farligt gods, vapen och ammunition, värdeföremål, alkohol, tobaksprodukter, levande väster och levande eller döda djur.

Reklamation:
Skada: Synlig skada ska anmälas omedelbart med en anteckning på kvittens. Dold skada ska anmälas inom 7 dagar efter mottagandet.
Saknat: Anmäls inom 60 dagar från inlämningsdatum. Om vi inte lyckas finna det saknade godset inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har du rätt att anse det som förlorat.
Max ersättningsvärde är 5.000 SEK per paket.

No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package volume 0,214
Max package length 180,00 cm
Max circumference + length 300,00 cm

Delivery

Terms Leverans till mottagarens dörr ingår i tjänsten.
Delivered to Companies 

Estimated delivery time

Express service No
Last arrival time Klockan 17:00   (Under normala förhållande)
Short description

1-3 vardagar

Details

Leveranstid mellan 1-3 dagar beroende på avstånd.

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2022 Fraktjakt AB.  All rights reserved.