•   PostNord Sverige AB
Product number 11
Sold to   Companies  - Domestic

Description

Varubrev är en brevtjänst som vänder sig till företag som skickar lätta varor med lågt varuvärde, till privatpersoner i Sverige och övriga världen.

Leverans vid dörren innebär att, när brevet inte går ner i mottagarens postlåda, hängs brevet i en Leverans vid dörrhandtaget av brevbäraren (OBS! Kan ej utföras i flerfamiljshus med fastighetsboxar.).

Avsändaren lämnar varubrevet på Brevterminal eller Företagscenter senast klockan 18.00 vardagar.

Förteckning över inlämningsställen - https://ds.postnord.com/v2/ptm/file/download/5331.21526?disposition=inline

Försändelsen delas ut i mottagarens postlåda. Om brevet är för stort för att delas ut i postlådan får mottagaren hämta det på ett Serviceställe.

Försändelsens omslag ska skydda innehållet väl. OBS! Rullar är ej tillåtna att skickas som Varubrev.

Terms

Maxvikt 2 kg/kolli. Maxlängd 34 cm. Maxbredd 24 cm. Maxhöjd 7 cm.

Vid förlust, minskning, skada eller försening av Varubrevåterbetalas högst erlagt porto för Varubrevet. Med försening avses Varubrev som delas ut eller aviseras mottagaren väsentligt senare än den dag utdelning eller avisering normalt skulle ha skett. Kunden har vid fel, brist eller dröjsmål vid utförandet av tjänsten inte rätt till någon annan ersättning än erlagt porto.

PostNords Allmäna Villkor (PAV) - http://www.posten.se/kundvillkor

Tjänstevillkor - https://ds.postnord.com/v2/ptm/file/download/5331.21460?disposition=inline

Varubrev får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods framgår av PostNords Allmänna Kundvillkor, PAKN, som finns på postnord.se/villkor.

No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

Package limits

Max package weight 5,00 kg
Max package length 100,00 cm
Max package width 60,00 cm
Max package height 60,00 cm
Max circumference + length 220,00 cm
Minimum package length 14,00 cm
Min kollibredd 9,00 cm
Min package height 1,00 cm

Delivery

Terms Dropoff is included in the service.
Delivered to Private persons  and  Companies 

Estimated delivery time

Express service No
Last arrival time 18:00   (Under normal conditions)
Short description

3 dagar

Details

Inom Sverige delas varubrevet ut till mottagaren inom tre dagar efter inlämningsdagen.

Information om leveranstider utanför Sverige finns på postnord.se.

Pickup days business days

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.