•   DHL Freight
Product number 103
Sold to   Companies  - Domestic

Description

DHL SERVICE POINT Hem är en leverans till privatpersons dörr sker kvällstid 17-22 helgfri vardag.
Hemleverans kan skickas till mottagare inom utvalda postnummerområden. Innan leverans aviseras mottagaren med dag för leverans. Mottagaren kan själv anpassa leveransen i enlighet med vad som anges i aviseringen.

DHL har inte någon plikt att undersöka huruvida personen som tar emot paketet är behörig att ta emot paketet för mottagarens räkning, utom då Legitimationskontroll är tillvald.

Vid leveranshinder förbehåller sig DHL rätten att istället lämna ut paketet via lämpligt Service Point-ombud. Ny sändning debiteras ursprunglig fraktbetalare. Vägrar mottagaren att ta emot paketet returneras det till avsändaren. Ny sändning debiteras ursprunglig fraktbetalare.

Mått och vikt
• Max 20 kg per kolli
• Maxlängd 150 cm, maxlängd + omkrets = 300 cm
• Minimått 15x11x3,5 cm per kolli och sändning

Endast enkollisändning. Sändning får ej innehålla farligt gods, såsom däck till motordrivna fordon

För egen inlämning gäller:
Inlämning får endast ske på Terminal, sista inlämningstid är klockan 17.00.
Hämtning och leverans sker enl

Terms

Gods måste kunna maskinsorteras. Ex ej maskinsorterbart gods är rör, tuber, kollin med ojämn botten osv. Även bristfälligt emballage såsom, oemballerat gods, gods med utstickande delar, gods med lösa snören/band/plast.
Farligt gods tas ej emot, ej heller temperaturkänsliga eller alkoholhaltiga drycker.
Bristfällig emballage
Avsändaren ansvarar för kostnader som uppstår i samband med eventuella retur- eller vidaretransport.
Sändningen ska bokas elektronikskt.

Kräver elektronisk överförd sändningsinformation. Sändningslista ska bifogas godset och ska innehålla samma information som en fraktsedel. Varje enskilt kolli ska förses med korrekt och tydligt ifylld självhäftande adressetikett.

Skada, minskning eller förlust, som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i transportdokument eller i annan handling. Anteckningen ska bestyrkas av DHL:s representant.

Ersättning vid skada el förlust är 500:- / bruttovikt.

DHLs Produktspecifika uppdragsvillkor: https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/price-increase-documents/se-freight-product-specific-terms-and-conditions-domestic-sv-01112019.pdf.pdf

DHLs allmänna villkor: https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/se-freight-general-terms-and-conditions-sv.pdf
samt NSAB 2015; https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/se-freight-general-conditions-of-nsab-2015-sv.pdf

Om ovanstående länkar till DHLs sidor inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos DHL eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på DHLs hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.
Varor ska vara väl förpackade och helt inneslutna utan utstickande delar i ett styvt, tåligt och slätt ytteremballage som klarar normal godshantering, samlastning, automatsortering och lastsäkring.

Goods must be sent separately even if they are going to the same destination.

No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

No multiple package shipment
Goods must be sent separately even if they are going to the same destination.

Fuel surcharge

Fuel surcharge 27,50 % (procent av priset)

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package volume 0,300
Max package length 150,00 cm
Max circumference + length 300,00 cm
Minimum package length 15,00 cm
Min kollibredd 9,00 cm
Min package height 3,00 cm

Delivery

Terms Dörr till dörr-tranport ingår i tjänsten.
Delivered to Private persons 

Estimated delivery time

Express service No
Last arrival time Klockan 15:00   (Under normala förhållande)
Short description

1-3 vardagar

Details

Enligt ordinarie tidtabell, för mer information se http://www.dhl.se

Pickup days business days

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2022 Fraktjakt AB.  All rights reserved.