PostNord Sverige AB
Product number 18
Sold to   Companies  - Domestic

Description

Ett snabbt och effektiv sätt att skicka gods direkt till företag inom landet. Tjänsten är kvalitetscertifierade enligt standarden i ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

För kollin längre än 120 cm tillkommer en avgift.
För kollin längre än 175 cm (Överskridna produktvillkor) tillkommer en avgift för särskild hantering.

OBS! Om du vill lämna in godset på PostNords Serviceställe istället för att få det upphämtat måste du avboka hämtningen.
Gods som överstiger 20 kg eller 1,5 m i längd får inte lämnas in utan måste hämtas upp.

Köps tjänsten kontant via ombud eller via PostNords "Skicka Direkt" ska inlämning ske på ett serviceställe.
Ingen hämtning ingår!

Terms

Maxvikt 35 kg/kolli för dörr till dörrtransport.

PostNord ansvarar för varuvärden enl NSAB 2015 (8,33 SDR/bruttovikt).
För gods med högt värde rekommenderas en egen fraktförsäkring.

https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor

Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se.


Reklamation
Synlig skada ska reklamation göras omedelbart.
Dold skada ska reklamation göras inom 7 arbetsdagar.
Förseningar ska reklameras inom sju arbetsdagar.
Saknat gods anses som förlorat efter 30 dagar, från inlämningsdatum.
Ersätter upp till 8,33 SDR/bruttovikt

(*) Om ovanstående länkar inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos PostNord eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på PostNords hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.

Fuel surcharge

Fuel surcharge 1,90 % (procent av priset)

Package limits

Max package weight 35,00 kg
Max package length 175,00 cm
Max package width 70,00 cm
Max package height 115,00 cm
Max circumference + length 300,00 cm

Delivery

Terms Door to door delivery is included in the service.
Delivered to Companies 

Delivery time

Express service No
Last arrival time 17:00   (Under normal conditions)
Short description

1 (2) dag

Details

Hämtar godset hos dig och kör ut det till mottagarens dörr innan dagens slut (kl 18.00) nästa helgfria vardag.
Till vissa orter samt för gods som körs ut längs med en lantbrevbärarlinje förlängs leveranstiden. För exakta leveranstider se posten.se.
I tjänsten ingår ett leveransförsök till mottagaren. Om godset inte kan levereras aviseras mottagaren och godset finns för avhämtning
nästkommande vardag. I de fall servicestället inte finns tillgängligt för mottagaren, genomförs 3 leveransförsök.

Pickup days business days

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³
Kollin skrymmetaxeras inte om de redan är volymtaxerade.
Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings