•   PostNord Sverige AB
Product number 91
Sold to   Companies 

Description

Trygg och kostnadseffektiv pakettransport över hela världen.

Till dom flesta länder gäller;
För kollin längre än 120 cm tillkommer en avgift.
För kollin längre än 175 cm (Överskridna produktvillkor) tillkommer en avgift för särskild hantering.

Undantagsvis förekommer också ett maxmått på 1,05 m och längd + omkrets = 2m.

OBS! Om du vill lämna in godset på PostNords Serviceställe istället för att få det upphämtat måste du avboka hämtningen.
Gods som överstiger 20 kg eller 1,5 m i längd får inte lämnas in utan måste hämtas upp.

För paket utanför EU krävs, förutom frakthandling, även en handelsfaktura som skickas med godset, samt fakturainformation via EDI enligt PostNord´s
specifikation. Handelsfakturan skrivs vanligtvis på engelska, i minst 3 exemplar och de ska i de flesta fall vara underskrivna för hand.
Om värdet på godset understiger 2 000 kronor kan du använda Exportdeklaration Post-CN23 istället för handelsfakturan. När du skickar en gåva
eller varuprov kan du använda proformafaktura, skriven på engelska och i minst 3 exemplar. För mer information se postnord.se/frakthandlingar.

Om en vara ska skickas för

Terms

Maxvikt 20 kg/kolli.

PostNord ansvarar för varuvärden enl NSAB 2015 (8,33 SDR/bruttovikt).
För gods med högt värde rekommenderas en egen fraktförsäkring.

https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor

Paketet får inte innehålla dyrbara saker, vapen (gäller även startpistoler, paintbollvapen etc) och ammunition, livsmedel, tobak, alkohol, frätande vätskor, vitaminer.

Reklamation
Synlig skada ska reklamation göras omedelbart.
Dold skada ska reklamation göras inom 7 arbetsdagar.
Förseningar ska reklameras inom sju arbetsdagar.
Saknat gods anses som förlorat efter 30 dagar, från inlämningsdatum.
Ersätter upp till 8,33 SDR/bruttovikt

(*) Om ovanstående länkar inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos PostNord eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på PostNords hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

Package limits

Max package weight 20,00 kg
Max package length 120,00 cm

Delivery

Terms Transport sker till och från speciella in- och utlämningsplatser (ex. Postcentra).
Delivered to Private persons  and  Companies 

Estimated delivery time

Express service No
Details

Information om normala leveranstiden till olika länder finns på https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-leveranstider

International Parcel körs ut i många länder inom Europa till mottagaren, men kan även aviseras och
lämnas ut via det lokala postkontoret/utlämningsstället.

Pickup days business days

Volume tax rules

Volume tax limit
Volume weight: 280,00 kg/m³

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.