DHL Freight

Säljs till Company  - Domestic
Description DHL SERVICE POINT är en tjänst för privatpersoner och för företag som verkar på privatmarknaden.
Vi hjälper dig att distribuera alla typer av paket över hela Sverige. Paketen skickas med lastbil till ett av våra in- och utlämningsställen, Service Points, där dina privatkunder sedan hämtar ut paketet när det passar dem.

SNABBT, SÄKERT OCH ENKELT
• Distribution av paket till privatpersoner
• Rikstäckande nätverk med fler än 1 300 Service Points över hela Sverige
• Leverans till större delen av Sverige redan nästa dag
• Avisering via sms eller e-post

Mått och vikt
• Max 20 kg per kolli
• Maxlängd 150 cm, maxlängd + omkrets = 300 cm
• Minimått 15x11x3,5 cm per kolli och sändning

Endast enkollisändning. Sändning får ej innehålla farligt gods, såsom däck till motordrivna fordon

Liggetid 14 dagar hos ombud.

För egen inlämning gäller:
Inlämning får endast ske på Terminal, sista inlämningstid är klockan 17.00.
Hämtning och leverans sker enl DHL:s turlista för bokade postnummer.
 
Terms Gods måste kunna maskinsorteras. Ex ej maskinsorterbart gods är rör, tuber, kollin med ojämn botten osv. Farligt gods tas ej emot, ej heller temperaturkänsliga eller alkoholhaltiga drycker.
Sändningen ligger 14 kalenderdagar efter avisering, påminnelse skickas till mottagaren varannan dag. Därefter returneras sändningen till DHLs närmaste terminal och avsändaren kontaktas för begäran om nya instruktioner. Avsändaren ansvarar för kostnader som uppstår i samband med eventuella retur- eller vidaretransport.
Sändningen ska bokas elektronikskt.
Transport sker från avsändarens på orter upptagna i DHL:s ortsförteckning och till utlämningsställen upptagna i DHL Service Point locator. Se http://www.servicepoint.se
Kräver elektronisk överförd sändningsinformation. Sändningslista ska bifogas godset och ska innehålla samma information som en fraktsedel. Varje enskilt kolli ska förses med korrekt och tydligt ifylld självhäftande adressetikett.

Ersättning vid skada el förlust är 500:- / bruttovikt.

Övriga detaljer står i DHLs specifika villkor för denna tjänst: https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/se-freight-product-specific-terms-and-conditions-domestic-sv-01052019.pdf.pdf,
DHLs allmänna villkor: https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/se-freight-general-terms-and-conditions-sv.pdf
samt NSAB 2015; https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/local/se/dhl-freight/documents/pdf/se-freight-general-conditions-of-nsab-2015-sv.pdf

Om ovanstående länkar till DHLs sidor inte fungerar kan det bero på tillfälliga tekniska problem, nya uppdateringar hos DHL eller dylikt. I sådana fall finner ni de aktuella villkoren på DHLs hemsida. Alternativt kan ni ta kontakt med vår kundtjänst för detaljer kring villkoren.


Man får inte skicka paketen var för sig om de skall från samma ställe till samma destination.
No guaranteed delivery time!
The service has no time guarantee, so delay is not a reason for complaint.

Man får inte skicka paketen var för sig om de skall från samma ställe till samma destination.
Fuel surcharge
I procent av priset
16,80 %

Package limits

Max kollivikt 20,00 kg
Max kollivolym 0,300 m3
Max kollilängd 150,00 cm
Max omkrets + längd 300,00 cm
Min kollilängd 15,00 cm
Min kollibredd 11,00 cm
Min kollihöjd 3,50 cm

Delivery

Terms Upphämtning av paketet ingår i tjänsten.
Levereras till Privatpersoner  och  Company 

Estimated delivery time

Express service No
Senast ankomsttid Klockan 15:00   (Under normala förhållande)
Kort Description 1-3 vardagar
Details Enligt ordinarie tidtabell, för mer information se http://www.dhl.se
Pickup days business days

Volume tax rules

Gräns för volymtaxering
Volume weight: 280,00 kg/m3
 
 

Copyright © 2007 – 2019 Fraktjakt AB.  All rights reserved.